Venstre satser på framtida og dem som trenger det mest

– Det er direkte urovekkende at nedprioritering av høyere utdanning og forskning fortsetter, sa Lars Sponheim i dagens finansdebatt i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Venstre satser på miljø, utdanning og å bekjempe fattigdom i sitt alternative budsjett

Venstre satser på miljø, utdanning og å bekjempe fattigdom i sitt alternative budsjett

Sponheim pekte på at det nå er svært gode tider for landet, med rekordhøye inntekter som gir store muligheter for framtida. – Venstre er svært skuffet over at fjorårets kutt i basisbevilgningene til universitetene og høgskolene ikke rettes opp, sa Sponheim.

Styrker utdanning, miljø og fattigdom
I Venstres alternative statsbudsjett for 2008 får dette først og fremst sitt uttrykk gjennom økt satsing på utdanning og forskning, på miljø- og klimatiltak og fattigdomsbekjempelse. På hvert av disse områdene foreslår Venstre en påplusning på mer enn 1 mrd kroner ut over det stortingsflertallet, gjennom regjeringspartiene mener er tilstrekkelig.

Dokument, program

Foto: Microsoft

Prioriterer ikke forskning
Satsingen på barnehageplasser, heldagsskole og frukt og grønt – går på bekostning av høyere utdanning, forskning og nødvendige tiltak for å rekruttere flere og mer motiverte lærere mener Sponheim. -Jeg mener det burde være åpenbart for alle at det er helt feil å utvide skoledagen, når det mangler lærere. Flertallet mener tydeligvis at det ikke er noe problem — uten at det er anvist noen som helst løsning på hvordan denne utfordringen skal møtes, sa Sponheim fra Stortingets talerstol.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Smører et tynt lag
-Regjeringspartienes forslag til statsbudsjett er uten en klar politisk kurs, der alle får litt mer enn i fjor, og miljø kanskje litt mer enn litt. Flertallets bruk av 100 mill. kr til alt fra litt mer bostøtte til kamp mot ulv i Norge, hjelper ikke på hovedinntrykket av et flertall som ikke vil prioritere de viktigste utfordringene, men som har valgt et minste felles multiplum, sa Sponheim. Han er ikke imponert over SVs innsats for å bekjempe fattigdommen i regjeringsposisjon. – Og det må unektelig være noe underlig for det partiet som mente at fattigdom kunne avskaffes ved et pennestrøk å oppleve at nesten hele opposisjonen foreslår å bevilge (til dels mye) mer penger til fattigdomsbekjempelse, enn det man selv fikk gjennomslag for i regjering, sa Sponheim.

Havmøller

Foto: Siragrunnen AS

Fra rød til grønn skatt
Det er positive elementer i neste års statsbudsjett innenfor miljøområdet. Den forsiktige økningene i grønne avgifter er bra, men ikke tilstrekkelig, og vi får ikke det nødvendige løftet som skal til for å møte klima- og miljøutfordringene. – Venstre vil ha mer skatt på forbruk og helse- og miljøskadelig adferd og mindre skatt på arbeid, og foreslår i vårt alternative budsjett en slik omlegging innenfor en ramme på vel 3 mrd kroner. Venstre er skuffet over at regjeringen ikke har benyttet denne anledningen til en kraftigere omlegging av skatte- og avgiftssystemet i en mer miljøvennlig retning, sa Sponheim i Stortinget.

Last ned Venstres alternativ til statsbudsjett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**