Venstre frykter nedlegging av skoler – Grendaskolene er truet

– Det har de siste dagene kommet frem at en del viktige vedlikeholdstiltak ved skoler i Bergen utsettes, i tilleggsinnstillingen sier byrådet at de ønsker å “omstrukturere” skolestrukturen i Bergen, dette kan ikke bety noe annet en at de planlegger å legge ned skoler, sier Venstres gruppeleder i Bergen bystyre Hans-Carl Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Hans-Carl Tveit

Foto: nn

Et av de grepene Venstre fikk gjennomslag for i skolebruksplanen var å ta i bruk ledig kapasitet i skolebyggene til andre kommunale formål som bl.a. barnehager og lokale kulturformål som et reelt alternativ til nedleggelser.

– Jeg er særlig bekymret for de fådelte skolene, disse har tidligere vært truet når det har vært snakk om skolenedleggelser. De fådelte skolene er svært viktige pedagogiske alternativer til de større skolene, dessuten er de viktige arenaer for ulike aktiviteter isine lokalsamfunn, fortsetter Tveit.

-Byrådet kutter i leksehjelpen og de reduserer satsingen på VOKT-prosjektet, dette er tiltak som er særlig viktig for elever med ekstra behov for hjelp og oppfølging, det er smålig av byrådet å kutte i slike tiltak som betyr mye for mange elever og som det koster lite å opprettholde, fortsetter Tveit.

– Byrådet reduserer også satsingen på nærmiljøtiltak ved at de kutter i ordningen med åpne skoler på kveldstid, det er i det hele tatt lite igjen av stasingen på barn og skole som byrådspartiene snakket om under valgkampen, avslutter Tveit.

– Byrådet tar heller ikke barn og unges mulighet til å medvikrning på alvor når de fjerner demokratiopplæringen i grunnskolen. Denne opplæringen er en viktig del av satsingen på Ungdommens Bystyret.

Byrådet svekker også sin trovrerdighet i miljøpolitikken når de utraderer tiltakene i Grønn Barneby. Denne satsingen på miløopplæring for barn og unge har vært med på å bevistgjøre bbarn og unge om betydningen av å ta vare på miljøet og opptre miljøvennlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**