Lærerkompetanse og leseferdigheter

En stor internasjonal leserundersøkelse viser at norske elevers leseferdigheter er like dårlige nå som for fem år siden. Venstre mener at en styrking av lærernes kompetanse er det som må til for å styrke elevenes leseferdigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Lærerne er nøkkelen til å få styrket leseferdighetene til elevene. Dersom vi ikke styrker deres kompetanse langt ut over det Regjeringen legger opp til, kommer vi til å se samme resultat etter neste leseundersøkelse, sier Odd Einar Dørum i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 Venstre vil styrke lærerkompetansen.

Venstre vil styrke lærerkompetansen.
Foto: Microsoft

I budsjettet for 2008 foreslår Venstre 275 mill. kr mer til lærerne ut over de rødgrønnes forslag. Venstre foreslår å opprette en nasjonal rekrutteringsplan for å skaffe tilstrekkelig mange lærere i årene som kommer, kombinert med å innføre en ordning med kompetanseår for å sikre faglig dyktige og topp motiverte lærere.

– Verken statsråd Solhjell eller hans forgjenger Øystein Djupedal synes å ta inn over seg at dette handler om å satse på systematisk på styrking av lærernes kompetanse. De har vært for opptatt med å oppfylle barnehageløftene til sin partileder Kristin Halvorsen. Jeg håper leseundersøkelsen kan være en vekker for dem begge, sier Dørum.

– I Oslo får de nå til en ordning med et kompetansesemester for lærerne. Det bør være et eksempel til etterfølgelse for Solhjell, sier Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**