Må ha beredskapstiltak

Elektriske feil og brann i fjernstyringsanlegget ved Oslo S slo ut all togtrafikk i Østlandsområdet natt til onsdag. Venstre ber nå samferdselsministeren sørge for reservesystemer og prosedyrer for nøddrift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Godstrafikk, alle lokaltog på Østlandet og regiontogene mellom Skien, Lillehammer, Halden og Gjøvik ble innstilt og svært mange reisende ble rammet.

– Vi må ha beredskapstiltak som kan bidra til at en enkelt hendelse ikke medfører at all jernbanetrafikk på store deler av Østlandet stopper opp, sier nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen Borghild Tenden.

 80.000 reisende ble rammet av togstans.

80.000 reisende ble rammet av togstans.
Foto: Microsoft

– Generelt burde det vært etablerte tekniske reservesystemer og beredskapstiltak for å kunne takle den unormale driftssituasjon på strekninger som ikke var direkte berørt av brannen ved Oslo S, sier Tenden.

Jernbaneverket og NSB er fortsatt en viktig brikke i samfunnssikkerheten, spesielt i hovedstadsområdet hvor pålitelig avvikling av person- og godstrafikk er helt avhengig av både NSBs og Jernbaneverkets innsatsevne og beredskapstiltak.

– Vi har forståelse for trafikksikkerhet skal settes høyt, men det må være mulig å oppnå akseptabelt nivå både for trafikksikkerhet og driftspålitelighet. sier Borghild Tenden.

Hun har derfor sendt brev til samferdselsminister Navarsete og bedt om at det sørges for at det etableres reservesystemer og prosedyrer for nøddrift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**