Skjerper uttalelse til Tønsberg kommunes reviderte kommunplan

Det faste utvalget for plansaker behandlet på sitt møte 21.11 hvordan Stokke skulle reagere på at Tønsberg kommune ikke har innarbeidet en veiløsning i Vear/Hogsnes området i sin reviderte kommuneplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Utvalgets leder, Kåre Pettersen (Venstre) fikk hele utvalget med seg på følgende uttalelse fra Stokke kommune:
“Det faste utvalg for plansaker ber om at ny veitrase over Vear slik Stokke tidligere har uttrykt behov for, innarbeides i kommuneplanen for Tønsberg som nå ligger ute til offentlig ettersyn.”

Vi synes det ville være forferdelig trist om Tønsberg nå skulle falle ned på en kommuneplan som i praksis ville sette mulighetene for å få til en svært tiltrengt veiløsning i området ytterligere mange år ut i tid. Riksvei 303 i Vear/Hogsnes området i Tønsberg og Stokke kommune er overmoden for å finne et nytt alternativ.

Sundbyveien

Veien er både trafikkfarlig og svært smal, men med stadig økende trafikk. De utbedringene veivesenet foretok for noen år siden hjalp svært lite på veibredde og trafikksikkerhet. I tillegg vil en ny veiløsning bidra til et bedre bomiljø i det samme området.

Velforeningene i området har i flere tiår kjempet for å få til alternative løsninger med bl.a. tunnelløsninger. Vi beklager derfor meget sterkt at Tønsberg nå tar ut mulighetene for å få til en løsning for nye veivalg ved sin reviderte kommuneplan.

Vi håper også at det politiske miljø i Tønsberg vil åpne for å få løftet veiløsningen inn i kommuneplanen før den vedtas av Tønsberg bystyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**