Regjeringen setter Kvalitetsreformen på spill

I går la Regjeringen frem sin statusrapport for Kvalitetsreformen i høyere utdanning. Samtidig varsler universiteter millioner i undervisningskutt. – Jeg er glad for at vi nå har fått en evaluering av Kvalitetsreformen på bordet, men det er et faktum at den rødgrønne regjeringens budsjettpolitikk setter Kvalitetsreformen på spill, påpeker Venstres Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Solhjell, Aasland og Djupedal har de to siste årene drevet med konstant talltriksing der de hevder Norge aldri har satset mer penger på høyere utdanning. Dette henger rett og slett ikke sammen med de faresignalene vi nå mottar fra universitetene og høgskolene, sier Dørum.

Mangler vilje

 - Skal man ha kvalitet er det åpenbart at man må vise vilje til å prioritere kronene, påpeker Odd Einar Dørum.

– Skal man ha kvalitet er det åpenbart at man må vise vilje til å prioritere kronene, påpeker Odd Einar Dørum.
Foto: Microsoft

Dørum henviser særlig til Regjeringens videreføring av kutt i basisbevilgningene til universiteter og høyskoler i statsbudsjettet for 2008.

– Å rette opp fjorårets kutt i basisbevilgningene i tråd med den generelle økonomiske veksten burde være en selvfølge, men regjeringspartiene har jo allerede bestemt seg for at det må være nok med 27 mill. kroner. Dette er uforståelig, og det er vanskelig å tolke dette annerledes enn at regjeringen ikke har vilje til å prioritere forskning og høyere utdanning, sier Dørum.

Dørum peker spesielt på tre forhold som må rettes opp. Dette er forslag som Venstre har lagt inn i sine alternative budsjetter, men som regjeringspartiene har stemt i mot:

Rette opp kutt i basisbevilgninger til universiteter og høyskoler: 288,0 mill. kroner.
Flere stipendiat- og post.doc-stillinger: 106 mill. kroner (175 stipendiat og 100 post.doc)
Øke Forskningsfondet med 34 mrd. kr. til samlet kapital på 100 mrd. kroner. En slik økning ville med en fondsavkastning på 5 % gitt 1,7 mrd. kroner i økt forskningsinnsats i 2009.

Ser ikke sammenhengen

– Det er en sammenheng her som Solhjell og Aasland ikke ser. Når både undervisnings- og forskningsbevilgningene reduseres, settes universitetene i en meget uheldig skvis. De må redusere ambisjonene både for forskningen og undervisningen.

Dørum mener dette harmonerer dårlig med Kvalitetsreformen, og det tvinger universitetene til å gjennomføre sviende kutt.
– Det er symptomatisk at Aasland overfor universitets- og høyskolesektoren ber om hjelp til å overbevise resten av regjeringskollegiet om at høyere utdanning og forskning er viktig. Det vitner om at den rødgrønne regjeringen rett og slett ikke har noen politikk for høyere utdanning og forskning, sier Odd Einar Dørum.

– Det hjelper ikke med dialog med mindre man sikrer tilstrekkelig finansiering for sektoren. Skal man ha kvalitet er det åpenbart at man må vise vilje til å prioritere kronene, avslutter Dørum.

Les mer om Venstres milliardløft for høyere utdanning og forskning i Venstres alternative statsbudsjett for 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**