Utvid lærerutdanningen

Høy kompetanse er nødvendig for at lærerne skal kunne utføre sin oppgave på en best mulig måte, og for at elevene skal ha høyest mulig læringsutbytte. Venstre vedtok på sitt landsmøte i år å utvide lærerutdanningen til en femårig utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Tiden er over for den brede allmennlærerutdannelsen. En utvidet femårig lærerutdanning bør gjøres mer fagrettet og i størst mulig grad være forskningsbasert. Det bør stilles høye fagkrav til den enkelte lærer for at han eller hun skal kunne undervise i det enkelte fag og trinn, sier Odd Einar Dørum i Kirke- Forsknings- og Utdanningskomiteen.

– Dette innebærer at alle lærere skal ha formalkompetanse i fagene de reelt sett underviser i. Samtidig bør utdanningen utvides med flere spesialiseringsløp, bl.a. innen rådgiving og spesialpedagogikk, sier Dørum.

Lærer

Foto: Microsoft

Venstre går også inn for å strukturere utdanningen slik at den er praksisnær, med tanke på å forberede studentene enda bedre til hverdagen som lærer.

– Venstre vil dessuten utvide praksisperioden og stramme inn på kriteriene for å få godkjent denne som en del av utdanningen og å styrke lærerstudentenes kompetanse i undervisningsledelse slik at man sikrer at utdanningsinstitusjonene har oppdatert kompetanse om dagens skole.

– Samlet sett vil disse endringene gi en bedre lærerutdanning og dermed en bedre norsk skole. Det forundrer meg at kunnskapsministeren fortsatt gjemmer seg bak utredninger og planer og slett ikke er villig til å skjære gjennom og si at utdanningen nå skal endres og utvides, sier Døum.

NOKUT — som har evaluert norsk lærerutdanning — anbefalte dette i fjor høst, og både Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene har vært klare på at dette er den riktige veien å gå.

– Det bør statsråd Solhjell lytte til, sier Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**