Flere aktive lokalpolitikere i Fet Venstre

Fet Venstres liste fikk ved kommunestyrevalget 2007 tre prosent av stemmene, som ga en fast representant. Takket være valgteknisk samarbeide med FrP fikk Venstre 1. varamann til formannskapet og 2 medlemmer i de faste utvalgene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kommunestyrevalget ga følgende resultat for Fet Venstre:

Håkon Emil Libak (representant)
Lene Gjelseth Dalbak (vararepresentant)
Stian Andresen (vararepresentant)
Roger Wangberg (vararepresentant)
Jane Beate Bjur (vararepresentant)

Kommunestyrets valg av formannskap, utvalg og nemnder ga for valgperioden 2007-2011 følgende resultat, i valgteknisk samarbeide med FrP:

Håkon Emil Libak:
1. vara til formannskap og dets faste komiteer
Medlem i fast utvalg for samfunn og miljø
Vararepresentant i representantskapet for Stiftelsen Fetsund Lenser

Lene Gjelseth Dalbak:
Medlem i fast utvalg for undervisning og oppvekst
Varamedlem i fast utvalg for helse og omsorg
Representant i representantskapet for Stiftelsen Fetsund Lenser

Stian Andresen:
Varamedlem i fast utvalg for samfunn og miljø

Roger Wangberg:
Varamedlem i fast utvalg for undervisning og oppvekst
Vararepresentant i samarbeidsutvalget for Dalen skole

Jane Beate Bjur:
Varamedlem i fast utvalg for kultur og fritid
Vararepresentant til samarbeidsutvalget for Østersund barnehage og Jahren barnehage

Sollaug Sundberg:
Medlem i styret for Brede C. Ramstads legat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**