Velkommen til årsmøte

Velkommen til årsmøte og visjonskonferanse i Telemark Venstre. Fredag 8. til lørdag 9. februar 2008 samles vi på Quality Hotel & Resort Skjærgården i Langesund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


PROGRAM:

ÅRSMØTE, fredag 8. februar

Tonje Løwer Gurholt

Tonje Løwer Gurholt

Kl. 17:30 Fremmøte med kaffe og rundstykker
Kl. 17:45 Velkommen til fylkesårsmøtet, ved fylkesleder Tonje Løwer Gurholt
Kl. 17:50 Kulturelt innslag
Kl. 18.00 Godkjenning av innkalling
Valg av møteledere, fullmaktsnemnd, sekretærer, tellekorps, redaksjonsnemnd
Kl. 18:10 Ordinære årsmøtesaker:
1. Årsmelding
2. Regnskap – budsjett
3. Kontingent
4. Innkomne saker som er fremmet i samsvar med vedtektene
5. Valg av 2 revisorer
6. Valg av nominasjonsnemnd til Stortingsvalget 2009
7. Valg av leder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder
8. Valg av landsmøteutsendinger (7 stykker + fylkesleder)
9. Behandling av resolusjoner
Kl. 20:45 Draktskifte
Kl. 21:00 Middag

Det som er klart av årsmøtepapirer, finner du HER

"VISJONSKONFERANSE", lørdag 9. februar:

Kl. 09:00 Morgenkaffe og summing
Kl. 09:15 Velkommen til Bamble, ved leder i Bamble Venstre, Knut Magnus
Kl. 9.25 Kulturelt innslag

Ove Mellingen

Ove Mellingen

Kl. 09:30 Ekstern foredragsholder: Telemarks utfordringer, ved sjefredaktør i TA Ove Mellingen
Kl. 10.30 Spørsmål og kommentarer
Kl. 10:45 Kaffepause og utsjekk

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande

Kl. 11:00 Foredrag av nestleder i Venstre, Trine Skei Grande.
Tema: Venstres visjoner
Kl. 12:00 Debatt.
Kl. 13:00 Lunsj og avreise

Telemark Venstre betaler oppholdet for alle delegater.
De medlemmer som ønsker å være med uten å være delegater, er hjertelig velkommen til det. Dagpakke med lunsj koster kr. 465,- og må da betales selv eller av lokallaget.

Velkommen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**