Venstre benken i Ringsaker

Mange med i utvalg og komiteer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Resultat av felles framlegg til valg i Konstituerende kommunestyre 31.10.07.

************************************************************************
Kontrollutvalg
(5 medlemmer)

Representanter for AP: Vararepr. for AP/SP:
1 Ronald Øystein Bradal 1 Willy Kroken
2 Ingeborg Mæhlum
3 Helene Spongberg
Representanter for SP:
1 Ole Rud

Representanter for borgelig fellesforslag: Vararepr. for borgelig fellesforslag:
1 Botolv Gjeldaker (RL) 1 Elna Løvstuen (RL)
2 Anne Johanne Roterud (V) 2 Jan Roger Andsjøn (Frp)
3 Magnhild Grande (FrP) 3 Lars Høiby (RL)
4 Roger Nilssen (V)

Som leder for utvalget, velges Botolv Gjeldaker (RL)
Som nestleder for utvalget, velges Anne Johanne Roterud (V)

Komiteen med Oppvekst som hovedfagområde
(11 medlemmer)

Representanter for AP: Vararepr. for AP:
1 Svein Rømo 1 Kjetil Banken
2 Janne Kristin Torp 2 Iselin Klævahaugen
3 Jørgen Olsen 3 Egil Nordby
4 Gunn Engen 4 Marianne Lund

Representanter for SP: Vararepr. for SP:
1 Andreas Karlsen 1 Amund Bø
2 Torbjørn Kornstad

Representanter for SV: Vararepr. for SV:
1 Edel Karin Joløkken 1 Ole Lagesen
2 Gaute Smestad Pedersen
3 Gerd Nustad

Representanter for borgelig fellesforslag: Vararepr. for borgelig fellesforslag:
1 Fred Roar Hansen (RL) 1 Sjur J. Alhaug (V)
2 Håkon Ruud Haug (H) 2 Randi Karin Sætherstuen (RL)
3 Anita Baksetersveen (FrP) 3 Hilde Nordgaard (H)
4 Morten Andersen (V) 4 Kjersti Kraabøl Dompidal (RL)
5 Ingrid Fjelstad (V) 5 Jarle Kalseth (H)
6 Jan Roger Andsjøn (Frp)

Som leder for utvalget, velges Svein Rømo (AP)
Som nestleder for utvalget, velges Andreas Karlsen (SP)

Komiteen med pleie/omsorg som hovedfagområde
(11 medlemmer)

Representanter for AP: Vararepr. for AP:
1 Line Werven 1 Åsmund Hermansen
2 Mohammad Reza Egdami 2 Helene Spongberg
3 Karin M. Mathisen 3 Reidar Bekkevold
4 Magne Holmestad 4 Eva Olsen Høisveen

Representanter for SP: Vararepr. for SP:
1 Mari Gjestvang 1 Astri Stai
2 Roger Gustavsen

Representanter for SV: Vararepr. for SV:
1 Wenche Kvarberg 1 Roar Pedersen
2 Sissel Krogstie
3 Bernt Wold

Representanter for KrF: Vararepresentanter for KrF:
1 Oluf Maurud 1 Gia Hoang Anh Nguyen
2 Ragnfrid Granerud

Representanter for borgelig fellesforslag: Vararepr. for borgelig fellesforslag:
1 Haakon Wiig (RL) 1 Tor Andre Johnsen (Frp)
2 Siv Kilskar (H) 2 Knut Fjæstad (V)
3 Jan Rønning (FrP) 3 Magnhild Grande (Frp)
4 Stein O. Glimsdal (V) 4 Magnus Tajet (RL)
5 Solfrid Vestheim (RL)

Som leder for utvalget, velges Oluf Maurud (KrF)
Som nestleder for utvalget, velges Line Verven (AP)

Planutvalget
Det fremmes forslag om at Planutvalget skal være personidentisk med
Formannskapets medlemmer og varamedlemmer.

Valgstyret
Det fremmes forslag om at Valgstyret skal være personidentisk med
Formannskapets medlemmer og varamedlemmer.

Landbruksnemnda
(5 medlemmer)

Representanter for AP/SP: Vararepresentanter for AP/SP:
1 Bjørn Simensen (AP) 1 Lars Raknerud (SP)
2 Anne Marie Pettersen (AP) 2 Reidar Johan Teksum (AP)
3 Asle Berteig (AP) 3 Ann-Mari Fossberget (AP)
Wenche Kvarberg
Gunn Engen

Representanter for borgelig fellesforslag: Vararepr. for borgelig fellesforslag:
1 Rune Øygarden (H) 1 Tor Andre Johnsen (Frp)
2 Kjersti Dompidal (RL) 2 Sjur Alhaug (V)
3 Harald Løkkesveen (RL)
Hilde Nordgård

Som leder for utvalget, velges Bjørn Simensen (AP)
Som nestleder for utvalget, velges Rune Øygarden (H)

Bygge og utsmykningsutvalg
(3 medlemmer)

Representanter for AP: Vararepr. for AP:
1 Asle Berteig 1 Helene Spongberg
2 Kjetil Banken

Representanter for SP: Vararepr. for SP:
1 Andreas Karlsen 1 Mari Gjestvang

Representanter for borgelig fellesforslag: Vararepr. for borgelig fellesforslag:
1 Anita Baksetersveen (FrP) 1 Ann Helen Norum (H)
2 Solfrid Håland Vestheim (RL)

Som leder for utvalget, velges Asle Berteig (AP)
Som nestleder for utvalget, velges Andreas Karlsen (SP)

Administrasjonsutvalget
(4 medlemmer*) *For arbeidsgiver. I tillegg velges 3 representanter av og blant arbeidstakerne.

Representanter for AP/SP: Vararepresentanter for AP/SP:
1 Anne Marie Pettersen (AP) 1 Åse Gyda Skålerud (SP)
2 Kåre Korsveien AP) 2 Geir Roger Borgedal (AP)
3 Mohammad Reza Egdami (AP)

Representanter for SV: Vararepr. for SV:
1 Torbjørn Dybsand 1 Edel Karin Joløkken

Representanter for borgelig fellesforslag: Vararepr. for borgelig fellesforslag:
1 Sjur Alhaug (V) 1 Helene Oudenstad (RL)
2 Siv Kilskar (H)
3 Tom Åge Myhren (V)

Som leder for utvalget, velges Anne Marie Pettersen (AP)
Som nestleder for utvalget, velges Sjur Alhaug (V)

Klagenemnda
(5 medlemmer)

Representanter for AP: Vararepr. for AP/SP:
1 Eva L.L. Brennsæther 1 Eva Olsen. Høisveen
2 Willy Bakkeli
Representanter for SP: 3 Ole Tom Ophus
1 Bjørn Sørum

Representanter for borgelig fellesforslag: Vararepr. for borgelig fellesforslag:
1 Mauritz Aarskog (V) 1 Haldis Schjerpen (V)
2 Hilde Nordgaard (H) 2 Magnhild Grande (Frp)
3 Reidar Løvstuen (RL) 3 Asbjørn Slettvold (RL)
4 Terje Grini (RL)

Som leder for utvalget, velges Mauritz Aarskog (V)
Som nestleder for utvalget, velges Reidar Løvstuen (RL)

Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskattetakster
Det fremmes forslag om at Sakkyndig ankenemd for eiendomsskattetakster
skal være personidentisk med klagenemdas medlemmer og varamedlemmer.
I tillegg skal det oppnevnes et sakkyndig medlem, og varamedlem.

Representant, sakkyndig medlem: Vararepr, sakkyndig medlem:
1 Lars Fledsberg 1 avventer senere valg

Utsendinger til fylkesmøtet i Kommunenes Sentralforbund (KS) Hedmark

Representanter for AP: Vararepr. for AP:
1 Anita Ihle Steen 1 Anne Marie Pettersen
2 Geir Roger Borgedal 2 Svein Rømo

Representanter for SP: Vararepr. for SP:
1 Ole Johan Hjelmstad 1 Åse Gyda Skålerud

Representanter for borgelig fellesforslag: Vararepr. for borgelig fellesforslag:
1 Svetlana K. Johnsen (FrP) 1 Rune Øygarden (H)

****************************************************************************

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**