Bratsbergbanen lever i Venstre

Drift på Bratsbergbanen videreføres også etter 2009, hvis Venstre får støtte fra de andre partiene på Stortinget for dette. I merknaden til budsjettinnstillingen ber Venstres medlem Regjeringen sørge for videre drift av Bratsbergsbanen i samarbeid med Telemark fylkeskommune, etter arbeid fra Telemark Venstre i høst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Jeg er fornøyd med at Venstres Stortingsgruppe har tatt våre råd til etterretning. Bratsbergbanen har potensiale til å bli en livsnerve i Telemark, sømmen som binder fylke sammen, sier fylkesleder i Telemark Venstre, Tonje Løwer Gurholt.

Hun mener at banen må ses i sammenheng både med eventuell etablering av Haukelibanen, Sørlandsbanen og tanken om bybane i Grenland. – Kun 3 prosent av de som bor i Grenlandsområdet i Telemark reiser kollektivt, og således vil man vanskelig nå målet om 10 prosent innen 2011.

– Skal man komme videre, kan likevel ikke Venstre stå alene, her hviler ansvaret nå på de andre partiene, mener Løwer Gurholt. Hun håper at Venstres konkrete oppfordring vil føre til at de andre partienes arbeid blir lettere når de skal jobbe i sine grupper fram mot 2009.

– Fremtidens fylke har ikke mulighet til å videreføre driften innenfor egne rammer, uten at dette går utover andre oppgaver. På et tidspunkt snakket man om å løfte banen slik at den fikk 100.000 passasjerer i året, og da vil regnestykket for tilskudd og lønnsomhet bli et helt annet, sier Tonje Løwer Gurholt, som også er åpen for å la private gründere se på banen.

Venstre mener det først og fremst er snakk om å leve eller ikke leve for banen som frakter 45 000 passasjerer i år, like mye som Geiteryggen flyplass.
Venstre er også kritiske til at Staten på denne måten overlater et nasjonalt miljøtiltak til det regionale nivå. Det er Telemark fylkeskommune som i dag har ansvar for driften, og får 11,5 millioner i støtte for dette.

– Venstre har forøvrig jobbet for Bratsbergbanens eksistens også tidligere; Regionrådet for BTV-samarbeidet har valgt å se på muligheter for å øke trafikken, på Johan Tønnes Løchstøers (V) initiativ, avslutter hun.

Merknad i budsjettinnstillingen:
– Komiteens medlem fra Venstre vil vise til at Bratsbergbanen i 2006 fraktet ca. 45 000 passasjerer, hvorav de fleste reiser til og fra jobb og skole. Banen brukes også for tilknytning til reiser med Sørlandsbanen. I dag har Telemark fylkeskommune ansvar for driften, og mottar årlig 11,5 millioner kroner i året fra staten til dette. Støtten varer frem til 2009. Dette medlem vil understreke betydningen av videre drift av Bratsbergsbanen og vil på denne bakgrunn fremme følgende forslag: Stortinget ber Regjeringen sørge for videre drift av Bratsbergsbanen i samarbeid med Telemark fylkeskommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**