Budsjettdebatten: Thor Bjarne Bores innlegg

Her er Thor Bjarne Bores innlegg i budsjettdebatten. Han tok blant annet opp jobbtilbudet til rusmisbrukere gjennom Jobb 1 – Kirkens Bymisjons sysselsettingsprosjekt, og forholdene for skatere og ungdommers behov for spenning og utfordring på egne premisser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Her er Thor Bjarne Bores innlegg:

Ordfører

Jeg tar frem to punkter nevnt i budsjettforslaget. For begges vedkommende er/handler det om grupper som trenger oppbacking og konkret handling.

Pkt. 1. – Jobb 1 – Kirkens Bymisjons sysselsettingstilbud for rusmisbrukere
De sistnevnte blir gjerne sett på som bare klienter og misbrukere, og føler nok at de ofte behandles på en nedverdigende og ufin måte.. Erfaringene fra Jobb 1 er at brukerne får økt selvrespekt, følelsen av å være verdsatt.

Manglende identitet og selvtillit er ofte en konsekvens av det livet rusmisbrukere lever. Gjennom Jobb 1 kan de bygge opp igjen noe av dette fordi de verdsettes på en arena utenfor rusmiljøet, de ser verdien av lønnet arbeid samtidig som de får en opplevelse av mestring uten langsiktige forpliktelser.

Det er ikke rusen som står i sentrum for dem som får delta, det er fellesskapet og jobben. Og den jobben de gjør er viktig for bymiljøet. Jeg håper kommunen i samarbeid med NAV kan sørge for at dette arbeidet
kommer inn i sikre former så snart som mulig.

Pkt 2 – løse plassmangel for skatere både på kort og lengre sikt.
Organiserte aktiviteter dekker ikke alle unges interessefelt. Vi trenger gymsaler med klatrevegg i stedet for ribbevegg, vi trenger tilbud som betyr spenning og risiko. I et samfunn som lett kan oppfattes som forutsigbart og kjedelig, trengs det muligheter for mestringsopplevelser og testing av ulike arenaer.

I skatingen finner man glede i å holde på med noe voksengenerasjonen ikke helt forstår – og på den måten skape litt avstand. Unge må selv få være med å utvikle aktiviteter, anlegg og arenaer som tilfredsstiller deres behov. Jeg mener det er svært viktig at folkevalgte holder øyne og ører åpne for aktiviteter som i stor grad tar form på de unges egne premisser

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**