Venstre foreslår lobbyregister

– Det er ingen grunn til å skjule hvem man møter. Det er altfor behagelig for Regjeringen og Stortinget og selv velge når man skal åpne for søkelyset fra media og folk flest, sier Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Venstre vil at lobbyister som besøker Storting og Regjering må registrere seg.

Venstre vil at lobbyister som besøker Storting og Regjering må registrere seg.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

 - Jeg er overrasket over den manglende viljen til åpenhet, sier Kvassheim.

– Jeg er overrasket over den manglende viljen til åpenhet, sier Kvassheim.
Foto: Vidar Grundetjern

Last ned forslaget her.

Venstre foreslo i dag en registreringsordning for lobbyvirksomhet i Stortinget, departementene og på Statsministerens kontor. Representantene Gunnar Kvassheim, Lars Sponheim og Trine Skei Grande er forslagsstillere.

Overaskende passivt
Venstre har flere ganger fremmet forslag, sist sammen med SV, om et lobbyregister for Stortinget. Men er blitt nedstemt. Nå utvides forslaget til også å omfatte statsministeren, statsrådene og stortingerepresentantene.

– Jeg er overrasket over den manglende viljen til åpenhet. Når lobbyregistre er en selvfølgelighet i Kongressen og EU-parlamentet, hvorfor blir dette så vanskelig for politikerne i Norge, spør Kvassheim.

Viktig innsyn
Venstre vil at ulike former for lobbyvirksomhet skal registreres. Dette vil gjelde personer som på vegne av seg selv, en organisasjon eller klient oppsøker Stortinget eller departementene for å påvirke en sak som er til behandling.

– Større åpenhet rundt denne virksomheten vil bidra til at folk får bedre innsyn i viktige deler av den politiske beslutningsprosessen og økt tillit til at politiske beslutninger blir tatt på rett grunnlag, sier Kvassheim.

Proffe lobbyister
Kvassheim understreker at møter mellom politikere og lobbyister er helt legitimt. Han legger til at lobbyisme åpenbart også har positive sider. Møtet mellom politikere og representanter fra enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner, er en naturlig del av demokratiet.

– Likevel er det slik at utstrakt lobbyisme vil gi størst påvirkningskraft til økonomisk sterke og velorganiserte særinteresser. Det vil være svært uheldig dersom bestemte aktører i et marked eller en bransje skaffer seg skreddersydde rammevilkår gjennom lukket kontakt, påpeke Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**