VHO sine laurdagsseminar

I 2008 starta VHO opp med eit nytt skuleringstilbod! Nokre laurdagar i året blir det seminar på Venstres Hus i Oslo for alle interesserte medlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


VHO gjev ikkje reisestønad, men vi spanderar kaffi og enkel lunsj. Påmelding til laurdagsseminara sendar ein til [email protected].

22. november: Informasjonsstrategi i 2009-vakampen
Her kan du gje dine innspel over korleis du vil at Venstres strategi skal leggast opp.

Det er mindre enn eit år til stortingsvalet og på årets siste laurdagsseminar går Venstres informasjonssjef gjennom VHO sin informasjons- og marknadsføringsstrategi før valet. Her kan ditt fylkeslag få gode tips til den lange valkampen, og ikkje minst gje tydelege signal på kva behov ditt fylke meiner VHO bør dekkja lokalt. Seminaret går og inn på ny funksjonalitet på nettsidene www.venstre.no.

Tid: Kl.12-16
Stad: Venstres Hus
Påmeldingsfrist: 21. november

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**