Vil øke utførselskvoten

Opposisjonen på Stortinget vil heve turistenes utførselskvote fra 15 til 25 kilo, eller helst fjerne begrensningene helt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kilde – Vesterålen Online

Avisa Fiskaren skriver at innstillingen fra næringskomiteen for neste års statsbudsjett, viser klar uenighet mellom opposisjonen og regjeringaspartiene.

Næringskomiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre viser til at fisketurisme er en del av reiselivsnæringen som har opplevd vekst langs kysten, og at dagens tak på 15 kilo fører til problemer for næringen. Frp, Høyre og Venstre karakteriserer reguleringen som unødvendig, og ber om at den fjernes.

Venstre og Frp fremmer følgende forslag:
“Stortinget ber Regjeringen om å oppheve forskrift om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske.”
Høyre går ikke fullt så langt i sitt forslag:
“Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å heve den såkalte turistkvoten for fisk fra 15 kg til 25 kg.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**