Positivt at regjeringen snur om grønne sertifikater

– Beklagelig at vi har kastet bort to år på grunn av regjeringens motstand mot grønne sertifikater, men likevel et positivt signal fra regjeringen. Slik kommenterer Venstres Gunnar Kvassheim Regjeringens beslutning om å gjenoppta forhandlingene om grønne sertifikater med Sverige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


De såkalte "grønne sertifikatene" ville gjort fornybar elproduksjon, som vind-, bio-, bølge- og vannkraft, lønnsomt. Forhandlingene om et felles svensknorsk sertifikatmarked ble avbrutt av regjeringen, fordi de fryktet at ordningen ble for dyr for norske forbrukere og norsk næringsliv.

 ”Grønne sertifikater” vil gjøre vind-, bio-, bølge- og vannkraft lønnsomt.

”Grønne sertifikater” vil gjøre vind-, bio-, bølge- og vannkraft lønnsomt.
Foto: Ellen Kvalsund

 Et grønt sertifikatmarked vil utløse en rekke slike miljøvennlige energiprosjekter, mener Venstre.

Et grønt sertifikatmarked vil utløse en rekke slike miljøvennlige energiprosjekter, mener Venstre.
Foto: Siragrunnen AS

Reduserer utslipp
– En grønt sertifikatmarked vil utløse fornybar energiproduksjon, som vil redusere utslippene av klimagassene. Systemet vil også gi flere arbeidsplasser i distriktene, Kvassheim.

Han er nå fornøyd med at forhandlingene med Sverige blir gjenopptatt. Senest i februar ba Venstre regjeringen om å gjenoppta forhandlingene om grønne sertifikater.

Enormt potensiale
– Mange gode prosjekter innen fornybar energiproduksjon, som småkraft og vindkraft, er blitt lagt på is på grunn av regjeringens motstant mot ordningen med grønne sertifikater. Potensialet innen fornybar energiproduksjon i Norge er enormt. Et grønt sertifikatmarked vil utløse en rekke slike miljøvennlige energiprosjekter, sier lederen av Stortingets energi- og miljøkomite, Gunnar Kvassheim (V).

Mer informasjon
27.02.2006: Svikter miljøvennlig energiproduksjon
27.10.2007: Plassér vindmøllene til havs

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**