Støtte til Folkeaksjonen for tog i Vestfold

Vestfold Venstre gir sin støtte til uttalelsen fra Folkeaksjonen for tog, hvor det bl.a. heter: “Vi krever en sterkere satsing på jernbane i Statsbudsjettet for 2008! For å følge opp tempoet i Nasjonal Transportplan må det bevilges 500 millioner mer til jernbane bare i 2008.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Folkeaksjonen for tog er en spontant startet aksjon for å samle støtte til kravet om at det må bli oppstart på arbeidet med utbygging av Vestfoldbanen i 2008 og at jernbanen må gis forutsigbare rammevilkår.

Styret i Vestfold Venstre støtter opp om følgende utttalelse fra folkeaksjonen:

Jernbane, tog, skinner

“Vi krever en sterkere satsing på jernbane i Statsbudsjettet for 2008! For å følge opp tempoet i Nasjonal Transportplan må det bevilges 500 millioner mer til jernbane bare i 2008. En av konsekvensene av manglende bevilgning er at oppstarten på bygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen igjen utsettes, til tross for at Jernbaneverket har etablert sin prosjektorganisasjon i Tønsberg og alt var klart til oppstart av arbeidet.

Vi som skriver under dette oppropet støtter følgende krav som rettes til Finansministeren, Samferdselsministeren og stortingsgruppene til Sp, AP og SV:

1. Det må bevilges 500 millioner i ekstrabevilgning til jernbaneutbygging i 2008. Halvparten av disse pengene skal være øremerket oppstart på Vestfoldbanen. Resten kan brukes til arbeider på Ski stasjon og på Østfoldbanen.
2. Jernbaneverket må få tillatelse til å ta opp lån slik at vi kan sikres en kontinuerlig utbygging av jernbanen også Vestfoldbanen!”

I en uttalelse fra styret i Vestfold Venstre er følgende svar gitt aksjonen:
"Vestfold Venstre støtter helhjertet uttalelsen som folkeaksjonen har lagt til grunn for sin underskriftskampanje for en sterkere satsing på jernbane i Statsbudsjettet for 2008. Ikke minst synes vi at det må rettes et spesielt fokus på utbygging av en svært umoderne jernbanetrase i Vestfold"

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**