Uttalelse fra Landsstyret: Norge må øke bidragene i Afghanistan

Venstres Landsstyre mener at Norge må holde sine forpliktelser som vi har gitt til det afghanske folk. Dette skjer ved å oppfylle de militære forpliktelsene og nå gjennom å øke den humanitære og sivile innsatsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Norge bruker i dag mye mindre på sivil bistand i Afghanistan enn på militære operasjoner. Uten militær sikkerhet er det umulig å drive bistand. Men økt sivil bistand, er også nødvendig for å bygge opp et fritt og demokratisk Afghanistan. Sosiale institusjoner som skole og helsevesen må være grunnstrukturen for denne bistanden. Regjeringen må nå styrke fokuset på denne innsatsen i Afghanistan framfor sin ideologisk motiverte interesse for Latin-Amerika.

Urealistisk
Det er urealistisk å tro at ISAF-styrken kan forlate et Afghanistan uten at det fører til indre uroligheter. Fokuset for de internasjonale styrkene må være å sette de afghanske sikkerhetsorganisasjonene i stand til å håndtere sine nasjonale utfordringer.

Forpliktelser
For at ISAF skal kunne utføre oppdraget sitt, er det avgjørende at det internasjonale samfunnet forplikter seg til operasjonen for en demokratisk utvikling i Afghanistan for flere tiår. Skal en internasjonal allianse holde sammen over så lang tid med vekslende politiske flertall i hjemlandene, må solidariteten innad i alliansen oppfattes som reell. Derfor er det helt avgjørende for ISAF-styrken at Norge og andre land fjerner sine usolidariske styrkebegrensinger.

Venstre krever derfor at:
Norge oppfyller sine forpliktelser overfor FNs sikkerhetsråd og bidrar til at ISAF-styrken kan garantere for FNs krav om å bidra til sikkerhet i Afghanistan.
Regjeringen opphever styrkebegrensingene på de norske bidragene
Regjeringen bruker minst like mye på sivil og humanitær bistand som på militære operasjoner

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**