Uttalelse fra Landsstyret: Venstre krever handling fra Hanssen

Det hevdes at mellom 5000 og 10 000 “papirløse” mennesker lever i Norge. De er uten tilgang til grunnleggende rettigheter som skolegang og helsetjenester. De lever i en til dels umenneskelig situasjon og er av mange grunner blitt rettsløse. De kan ha fått avslag på søknad om opphold eller kommet hit uten å bli registrert. Mange lever et liv i kjellere og loftsboder, med stor risiko for å bli utnyttet på arbeidsmarkedet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det er for enkelt å kreve at alle skal kastes ut. Det er snakk om svært forskjellige skjebner, og alle mennesker må behandles individuelt. Myndighetene må ta reelt tak i problemet, og ikke avfeie dilemmaene som situasjonen skaper. Første betingelse er en kartlegging av hvem og hvor mange disse menneskene er, og hvorfor de skjuler seg.

Omgjørelse av saker
Venstre ønsker også en vurdering av omgjørelsespraksis. Det viser seg svært vanskelig å få omgjort saker, selv der nye opplysninger kommer fram. Ikke alle tør å fortelle hele sin historie etter traumatiske opplevelser. Mennesker som har vært lenge i Norge må få mulighet til nytt intervju, ny saksbehandling og ny behandling i en nemnd.

Hensyn til barn må veie spesielt tungt. Alle barn i Norge er underlagt lovverket som sikrer helsetilsyn, skolegang og barnevern.

Nødhjelp
Venstre er glad for at humanitære organisasjoner og rettskafne mennesker gjør sin plikt, og hjelper mennesker i nød. Alle papirløse må få nødhjelp når de trenger det.

Sterke menneskelige hensyn og opphold på humanitært grunnlag må benyttes oftere når det er snakk om mennesker som i sin fortvilelse foretrekker et kummerlig og uverdig liv framfor en retur til sitt tidligere hjemland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**