Uttalelse fra Landsstyret: Venstre vil ha lærerløft

Skal vi satse på kunnskap og kvalitet i skolen må vi satse på lærerne. I Sverige har Regjeringen nylig lansert “Lärarlyftet”. Venstre vil ha et lærerløft i Norge også.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


De nylig publiserte resultatene fra PISA-undersøkelsen forteller oss at norske elever ligger under OECD-gjennomsnittet i både lesing, matematikk og naturfag.

Kompetanse
Venstre ønsker lærere med best mulig kompetanse, og vil derfor endre og utvide allmennlærerutdanningen til fem år og samtidig innføre strengere opptakskrav. Utdanningen må også gjøres mer fagrettet, og det må stilles høye fagkrav til den enkelte lærer for at han eller hun skal kunne undervise i det enkelte fag og trinn.

Kompetanseår
For å gjøre etter- og videreutdanningsordningene mer systematisk og bedre, vil Venstre gradvis innføre et kompetanseår for lærere. Det vil si en ordning hvor lærere etter et visst antall år kan få permisjon – enten for å praktisere i annet arbeid for å øke kunnskapen om temaer som er relevant for skolen, eller for å ta videre utdanning som gir formell kompetanseheving.

Lærermangel
I motsetning til Regjeringen tar Venstre inn over seg at vi i løpet av få år vil mangle lærere i norsk skole. Venstre vil derfor utvikle og innføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre mange nok lærere.

Venstre vil prioritere lærerne i nasjonale og lokale budsjetter, og lanserer derfor konkrete tiltak som vi utfordrer dagens regjering på:
Iverksette en endret og utvidet femårig allmennlærerutdanning.
Innføre systematisk etter- og videreutdanning for lærere — et lærerløft – gjennom en ordning med et kompetanseår.
Innføre nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre tilstrekkelig mange lærere i framtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**