Uttalelse fra Landsstyret: Verdens øyne på Kina før OL

10. desember er FNs menneskerettighetsdag. Venstre mener det i den forbindelse må settes økt fokus på menneskerettighetssituasjonen i Kina, 7 måneder før åpningsseremonien av sommer-OL 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre frykter at en ukritisk norsk OL-deltagelse blir tatt til inntekt for ettpartidiktaturet i Kina. Regjeringen må være tydelige overfor kinesiske myndigheter i kravene om forbedringer av menneskerettighetssituasjonen. Dette med respekt for over en milliard kinesere som daglig blir avskåret grunnleggende menneskerettigheter.

Venstre mener følgende krav må stilles til regimet:
Ytrings- og trosfrihetene må styrkes.
Pressen må få skrive det den vil.
Sensuren på internett må oppheves.
Ingen må få dom uten rettssak.
Politiske fanger må løslates.
De grove og systematiske menneskerettighetsbrudd som i dag blir begått mot minoriteter, som for eksempel det tibetanske folket, må stanses.

Venstre oppfordrer de norske idrettsutøverne som skal delta i OL, om å sette seg inn i og engasjere seg i menneskerettighetenes vilkår i Kina. De kan være med på å spre kunnskap om forholdene kinesere lever med før, under og etter sommer-OL.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**