Kultur til alle — også langs kysten

Vestlandet har en lang kyst med en spredt befolkning. I nesten 50 år har innbyggere langs kysten vært avhengige av Bokbåten for å låne bøker, fordi det er for langt til vanlige biblioteker. Dette tilbudet kan nå falle bort, om KrF, Høyre og FrP får det som de vil. Den relativt lave summen det koster å finansiere bokbåten “Epos” kan nå bli kuttet av fylkesordføreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

bokbat

Foto: ukjent

Venstre ønsker er rikt kulturliv for hele Vestlandet, og vil fortsette å satse på Bokbåten som et middel for å nå alle som ønsker det. Det er særs skuffende å høre fylkesordføreren omtale dette tilbudet som "avleggs" og "gått ut på dato", samtidig som man ser at utlånet har økt de siste årene. Kulturformidling til barn og unge er et satsningsområde for Venstre, og vi ønsker at barn skal ha enkel tilgang til bøker. Dette mister mange unge om man legger ned Bokbåten, og i et samlet kulturbudsjett på over 100 millioner kroner er det underlig at man ikke klarer å finne 450.000 til en kulturinstitusjon så tradisjonsrik som Bokbåten. Bokbusstilbudet har også blitt bygget ned de siste årene, og om høyresiden får det som de vil nok en gang, står det nå dårlig til med kulturformidlingen i Hordaland.

Internett og bedret kommunikasjon er ikke en grunn for å legge ned Bokbåten, slik fylkesordføreren hevder. Bokbåten er et populært tilbud som når mange mennesker for få midler. Mange unge finner sin første bok på Bokbåten. Flere barn ser sitt første teaterstykke. Mange skoleelever, som er avhengig av Bokbåten for å finne lesestoff, står nå i fare for å miste dette tilbudet.

Fylkestingsgruppen

Foto: MK

Fylkestingsgruppen til Hordaland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**