Foreslår 5-årig lærerutdanning

Venstre fremmer nå et forslag i Stortinget om å utvide og å forbedre norsk lærerutdanning. Internasjonale kartleggingsprosjekt som PISA og PIRLS viser at Norge ligger under gjennomsnittet i OECD-landene både i naturfag, matematikk og lesing, og at norske elever er svakest i Norden i disse fagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Skal lærerne tilby elever i norsk skole verdens beste opplæring, må lærerutdanningen forbedres og utvides til en 5-årig utdanning, sier skolepolitisk talsmann i Venstre Odd Einar Dørum.

– Finsk skole har vist oss at lærerne er nøkkelen til en bedre skole. Lærernes kompetanse er avgjørende for skolens kunnskapsformidling og elevenes læring, sier Dørum og viser til at Finland for lengst har innført 5-årig lærerutdanning.

 Lærererne er nøkkelen til en bedre skole, mener Venstre.

Lærererne er nøkkelen til en bedre skole, mener Venstre.
Foto: Microsoft

Bred støtte i Skole-Norge
NOKUT har tidligere foretatt en bred evaluering av norsk allmennlærerutdanning. Denne og andre evalueringer peker på at allmennlærerutdanningen har et betydelig forbedringspotensial og det foreslås en rekke endringer. Det konkluderes dessuten med at man bør innføre en 5-årig lærerutdanning.

– For å øke kunnskapsnivået hos elevene, må man begynne med å styrke fagkompetansen til lærerne. Det vil dessuten øke statusen til læreryrket, sier Dørum.

 Dørum ber SV ta styringen på utdanningspolitikken.

Dørum ber SV ta styringen på utdanningspolitikken.
Foto: Rune Kongsro

Ber SV ta styringen
Flere av rektorene ved landets lærerutdanningsinstitusjoner og Utdanningsforbundet har dessuten tatt til orde for å endre og utvide lærerutdanningen til 5 år. Venstre og Frp er de eneste partiene som har programfestet 5-årig lærerutdanning. Aps utdanningspolitisk talskvinne Anniken Huitfeldt har tidligere avvist 5-årig lærerutdanning. Dørum ber nå SV vise hvem som styrer norsk utdanningspolitikk.

– Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell har hittil kun snakket om hvor viktige lærerne er for å øke kunnskapen til elevene. Jeg håper han nå kan vise handlekraft på vegne av Skole-Norge og overbevise Ap. Norsk skole trenger bedre utdannede lærere og SV trenger sårt en seier i regjeringen , sier Dørum.

Regjeringspartiene har tidligere stemt ned forslag fra Venstre om bedre og mer systematisk videreutdanning for lærerne og forslag om en nasjonal rekrutteringsplan for bedre og flere lærere til norsk skole. Dørum håper derfor nå å samle et flertall på Stortinget for at Regjeringen snarest mulig, og senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2008 fremmer forslag om iverksettelse av en 5-årig allmennlærerutdanning.

Høyere krav
Venstre mener det bør stilles høyere krav til fagkompetanse til lærerne.
– Utdanningen bør etter Venstres mening gjøres mer fagrettet, og det bør stilles høye fagkrav til den enkelte lærer for at han eller hun skal kunne undervise i det enkelte fag og trinn. Fullført femårig lærerutdanning bør være et krav for å undervise på alle trinn i skolen, sier Dørum.

Samtidig bør utdanningen utvides med flere spesialiseringsløp, bl.a innen rådgiving og spesialpedagogikk. I tillegg bør man strukturere utdanningen slik at den er praksisnær, med tanke på å forberede studentene enda bedre til hverdagen som lærer.

Venstre ønsker også å utvide praksisperioden og å stramme inn på kriteriene for å få godkjent praksisperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**