Program for årsmøte i Aust-Agder Venstre, Færsnes Gjestegård

Velkommen til fylkesårsmøtet på Vegårshei lørdag 9. februar 2008 med dette programmet. Og DU er hjertelig velkommen som tilhører!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

Foto: ukjent

1. 09:30 Ankomst m/kaffe/te, registrering og levering av fullmakter

Foto: Venstre
2. 10:00 Åpning ved leder Line Ø. Mørch
Kulturelt innslag

3.10:15 Konstituering med valg av
l Fullmaktsnemnd
l Dirigenter
l Møtesekretær
l Redaksjonsnemnd for politiske uttalelser
l Tellekorps
l Protokollunderskrivere

Årsmeldinger fra
l Fylkesstyret
l Fylkestingsgruppa
l Venstrekvinnelaget
l Unge Venstre

Fastsettelse av kontingent for 2008

Regnskap og budsjett
Ved kasserer Odd B. Austarheim

4. 10:45 Presentasjon av politiske uttalelser

5. 11:00 Kort pause

6. 11:15 Sentralstyremedlem og medlem av lavslippsutvalget, tidligere statssekretær Alvhild Hedstein: Hvordan løse klimaproblemene lokalt? Hvordan når vi 9% i valget i 2009?
7. 12:00 Mat

8. 13:00 Leder i Norges Unge Venstre, Anne Solsvik innleder om sosialt ansvar

9. 13:15 Politisk debatt

10. 14:30 Pause

11. 14:40 Politiske uttalelser
Innledning ved redaksjonsnemndas leder

12. 15:15 www.venstre.no
Ved Jan Kløvstad og Petter Toldnæs

13. 15:30 Valg
Valgnemdas leder, Torstein Andersen legger fram valgnemndas innstilling og leder valgene

14. 16:00 Avslutning og vel hjem

Andreas M. Koch Line Øvernes Mørch
Sekretær Leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**