Årsmøte i Ringsaker

Et historisk år for Venstre i Ringsaker – og for Morten Andersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Alhaug takker Andersen

Foto: A.Hovstø

Leder Sjur Alhaug la fram årsmeldingen for 2007 og takket samtidig Venstres ener i Ringsaker Morten Andersen for hans innsats for tredoblingen i kommunestyret. Morten er også innstilt som varamann for en av de fast innvalgte i landsstyret.
Regnskapet ble godkjent med et underskudd. Balansen er imidlertid positiv når en regner med økt statstøtte i 2008 grunnet det gode valgresultatet.
Medlemskontingent til lokallaget i Ringsaker opprettholdes på kr.100 pr.år.
Medlemmene ønsker mer informasjon og debatt om aktuelle politiske saker pr. epost.
De fleste av Venstres interpellasjoner i 2007 har blitt prioritert i kommunestyret og blitt oversendt formannskap (administrativt behandling) eller videre politisk arbeid i én av komiteene. Gode eksempler er miljø- og klimaplan for Ringsaker, personlig belastning for saueeiere (fremmes fylkesårsmøte), lærlingeplan for kommunal sektor, frivilliges innsats i omsorgen for eldre (i Omsorgskomiteen nå), miljøet og utbygging i fjellet (initiativ for en miljøplan for fjellet – til fylkesårsmøte), klimafiendtlig søppeltransport.
Venstre har første vara til formannskapet og har allerede møtt i flere ganger.
Valg
Leder Sjur Alhaug (gjenvalg 1 år)
Organisatorisk nestleder Grethe Skyberg (ny – 2 år)
Politisk nestleder Morten Andersen (1 år igjen)
Sekretær Mauritz Aarskog (ny – 2 år)
Kasserer Haldis Schjerpen (1 år igjen)
Studieleder Anne Johanne Roterud (ny – 2 år)
Nettverkansvarlig Stein O. Glimsdal (1 år igjen)
Styremedlem Bjørn Øverli (ny – 2 år)
Styremedlem Helen Tønjum Holm (1 år igjen)
Ringsaker Venstre har på grunn av mange stemmer og betalende medlemmer sikret seg 5 delegater til fylkesårsmøtet.
Nominasjon til fylkesårsmøtet i Løten 1.-2.mars:
1. Sjur Alhaug
2. Grethe Skyberg
3. Anne Johanne Roterud
4. Morten Andersen
5. Stein O. Glimsdal
Vararepresentanter
6. Haldis Schjerpen
7. Mauritz Aarskog
8. Bjørn Øverli (lørdag)
Åtte personer møtte til årsmøtet 6.februar 2008 som ble avholdt på Mjøssenteret Syd.
Nominere folk/ organisasjoner til Venstres Miljøpris!
Styret vil fremme saker i årsmøtet som vi ønsker å ta med oss til fylkesårsmøtet.

referent
ah

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**