Venstre krever bedre vilkår for bevaring av kulturverdier[/b]

Etter forslag fra Gunnar Ettestøl (bildet) vedtok fylkesårsmøtet i Venstre enstemmig en uttalelse om bedre vilkår for bevaring av kulturverdier. Aust-Agder Venstre vil ta opp Gunnar Ettestøls forslag med Venstres stortingsgruppe. Les uttalelsen fra det godt besøkte fylkesårsmøtet på Færsnes gjestegård.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Årsmøtet i Aust-Agder Venstre 9. februar 2008
Hele uttalelsen:

Gunnar Ettestøl

Foto: Jan Kløvstad

Bedre vilkår for bevaring av kulturverdier

Når gamle registrerte verneverdige driftsbygninger som låvebygninger, verksteder, gårdssager, smier, staller, koier og uteløer ikke lengre brukes i næring godtar ikke ligningsetatene at utgifter til vedlikehold eller restaurering trekkes i fra landbruksinntekt.

Den støtten som en søker kan påregne å få av offentlige kulturmidler til slike driftsbygninger i landbruket er idag ubetydelig.

Betydelige kulturverdier vil gå tapt, hvis ikke ansvarlige myndigheter i Norge endrer reglene og tillater utgiftsføring av kostnader til restaurering og vedlikehold av registrerte vernede eller verneverdige driftsbygninger i primærnæringene, som er tatt ut av økonomisk virksomhet.

På denne bakgrunn vil Venstre arbeide for endring av skattereglene. Utgifter til vedlikehold og restaurering av registrerte vernede eller verneverdige driftsbygninger i primærnæringene, må kunne trekkes fra i annen positiv inntekt fra primærnæringene selv om bygningene ikke lenger benyttes i økonomisk virksomhet. Fradragsretten må kun gjelde for istandsetting av bygninger til opprinnelig tilstand, uten bruksendring.

Enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**