Ammoniakktanken på Herøya og behovet for økt sikkerhet

Tempoet i den tekniske utviklingen har de siste årene økt dramatisk. Vår levestandard er forbedret, samtidig som samfunnet er blitt mer komplisert og sårbart. Trusselbildet er kommet oss nærmere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tank, industri

Vi må nå ta med ekstremvær, klimaforandringer og endog terrorhandlinger i vår sikkerhetsvurdering. Det må også vektlegges at farer som ikke kan oppfanges av våre sanser skaper angst og irrasjonelle holdninger hos befolkningen.

I dag blir sikkerheten i stor grad delegert til en rekke instanser, organisasjoner og avdelinger. Det blir lagt stor vekt på egenkontroll. Telemark Venstre mener at dette ikke lenger er godt nok. En større grad av politisk styring og ansvarlighet er nødvendig. Den store ammoniakktanken på Herøya er et eksempel på dette. Alle instanser er oppmerksomme på den enorme katastrofen som kan inntreffe dersom veggen i den 30 år gamle ståltanken skulle revne. Det må foretas en grundig konsekvens- og risikoanalyse og anbefale tiltak som kan øke sikkerheten.

Dette er en resolusjon vedtatt av årsmøte i Telemark Venstre etter forslag fra Porsgrunn Venstre

Les reportasje og intervju med Gerhard Tornholm i PD HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**