– Dobbeltkommunikasjon om Selleafield

Aker Kværner har siden 1999 hatt kontrakter på den mest omstridte delen av Sellafield. Staten kjøpte seg nylig inn i selskapet for 5 mrd. kroner. – Statens eierskap i Aker Kværner reduserer slagkraften i Norges protester mot gjenåpning av anlegget. Dette er åpenbar dobbeltkommunikasjon fra regjeringen, og bidrar til å svekke Norges pådriverrolle for å stenge anlegget, sier Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Aker Kværner har hatt kontrakter på den mest omstridte delen av atomanlegget Sellafield siden 1999.

Aker Kværner har hatt kontrakter på den mest omstridte delen av atomanlegget Sellafield siden 1999.

NRK dokumenterte nylig at Aker Kværner har hatt kontrakter på den mest omstridte delen av atomanlegget Sellafield siden 1999. Regjeringen protesterer mot atomanlegget, samtidig som Staten er deleier i Aker Kværner.

Reduserer troverdigheten
– Her ser vi regjeringens såkalte statlige eierskapspolitikk spille fallitt. Staten protesterer mot gjenåpning av anlegget, samtidig som et selskap der staten har store eierandeler bidrar til å sikre fortsatt drift av anlegget. Resultatet er åpenbart: Uheldig dobbeltkommunikasjon fra Norge, som reduserer troverdighet og tyngde i protestene mot anlegget, understreker Kvassheim.

 - Dette er uheldig dobbeltkommunikasjon fra Norge, som reduserer troverdighet og tyngde i protestene mot Sellafield-anlegget, sier Kvassheim.

– Dette er uheldig dobbeltkommunikasjon fra Norge, som reduserer troverdighet og tyngde i protestene mot Sellafield-anlegget, sier Kvassheim.
Foto: Rune Kongsro

Må stenges
Thorp-anlegget gjenvinner brukt atomavfall fra britiske anlegg, fra andre atomkraftverk i Europa og fra anlegg i Japan.

– Kravet fra Norge må være tindrende klart. Anlegget bør ikke gjenåpnes. Skjer så galt, så må det slås utvetydig fast at det etter behandlingen av lagret avfall er definitivt slutt.

Langvarige kontrakter
I april 2005 ble gjenvinningsanlegget Thorp i Sellafield stengt etter at 83.000 liter høyradioaktiv væske hadde lekket ut under produksjon. Heldigvis førte den dramatiske lekkasjen ikke til utslipp til sjø eller luft.

Aker Kværner har i løpet av de siste ni årene hatt tre kontraktert tilknyttet reprosesseringen på THORP og produksjonen av nytt atombrensel på MOX. Begge er blant de mest omstridte delene av Sellafield-anlegget. Staten er nå medeier i Aker Kværner. Fra regjeringshold heter det at de vil følge saken, men foreløpig vil man ikke be Aker Kværner trekke seg ut.

Langvarig Venstre-engasjement
Sellafield var et hett tema i Norge fra 2001 til 2003. Langs norskekysten ble det tatt målinger som viste økende konsentrasjoner av radioaktive spor fra Sellafeld-anlegget.

– Omdømmet til norske fiskeressurser sto i fare. Engasjementet mot Sellafield-utslippene var sterke, og da Venstre startet en underskriftkampanje mot utslippene skrev nærmere 45.000 under på landsbasis. Det var bred oppslutning om arbeidet for å få stoppet technetium-utslippene. Denne saken ble høyt prioritert av Bondevik II-regjeringen, ikke minst fordi vi i Venstre løftet frem Sellafield-problematikken da vi framforhandlet regjeringens politiske grunnlag, sier Gunnar Kvassheim.

Innsatsen ga resultat. I 2003 ble det bestemt at utslippene av technetium til sjø skulle stanses.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**