Pedersen ny nestleder

Jostein Pedersen ble på kveldens årsmøte valgt som ny nestleder i Skedsmo Venstre. Boye Bjerkholt ble gjenvalgt som leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jostein Pedersen

Foto: Ukjent

Med seg i styret får de to den rutinerte Venstre-veteranen Anne Line Gudbjørgsrud og kommunestyrerepresentant Terje Sørlien.

— Venstre har aldri før hatt så stor påvirkningskraft i Skedsmo, sa Bjerkholt i sin oppsummering av året som har gått og kommunestyreperioden så langt. Han pekte på at Venstre nå sitter i vippeposisjon i formannskapet og i to utvalg, og at sentrumspartiene samlet sett sitter på vippen i kommunestyret.

— Vi kan være med og danne flertall i flere retninger, og det gir oss veldig stor innflytelse. Venstre har gått fra å være et perifert parti i Skedsmo-politikken — med sterke meninger, men uten makt — til å sitte i en posisjon hvor vi ofte har avgjørende innflytelse, utdypet Bjerkholt, som fremhevet skole og miljø som to saksfelter der Venstre har høstet klare seire.

Nyvalgt nestleder Jostein Pedersen (bilde), som også er nestleder i hovedutvalg for undervisning i kommunen, la vekt på at Venstre har fått gjennomslag for flere lærerstillinger, fremskyndelse av Asak skole og fokus på tidsbesparende og kostnadseffektive byggeløsninger på nye Kjeller skole. — Noen ganger har vi samarbeidet med venstresiden, andre ganger med høyresiden. Vi har all grunn til å være fornøyd med uttellingen, oppsummerte Pedersen.

Årsmøtet vedtok fire uttalelser:
Nei til datalagringsdirektivet
Fjern AFP
Legg ned de statlige opplysningskontorene
En fremtidsrettet og bærekraftig kommunestruktur

Disse vil bli lagt ut på nettsiden etter hvert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**