Fjern AFP!

Skedsmo Venstre vil fjerne ordningen med avtalefestet pensjon (AFP). AFP er den største trusselen mot et dynamisk pensjonssystem. Den stimulerer ikke til økt arbeid og vil ikke være bærekraftig i en tid hvor vi stadig lever lengre og lengre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Sparegris

Foto: Microsoft Clipart

Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjonsordning, som gjør at statsansatte og LO-medlemmer kan gå av med full pensjon fra fylte 62 år. Men også utenfor LO/NHO-området finnes det eldre arbeidstakere som er slitne, og som kan tenke seg å gå av før de fyller 67 år. På tross av at staten yter betydelige bidrag til AFP-ordningen, gir den ingen rettigheter for disse arbeidstakerne.

Norges største velferdsutfordring i fremtiden kommer til å bli mangel på arbeidskraft og eldrebølgen. For å takle dette ble et bredt flertall i Stortinget enig om et pensjonsforlik, hvor fremtidig pensjon skulle oppmuntre til lengre tid i arbeid og gi fleksibilitet til den enkelte. AFP-ordnigen sørger for at et mindretall av arbeidstagere får like høy pensjon i en alder av 62 år, som vanlige arbeidstagere får ved ordinær pensjonsalder, og hindrer arbeidstagere å fritt velge hvordan de vil kombinere arbeid og pensjon.

Skedsmo Venstre vil derfor fjerne hele ordningen med avtalefestet pensjon. Det vil være den beste måten å skape et rettferdig pensjonssystem, samtidig som det vil frigi de milliardene staten i dag taper på AFP. LO har krevd at alle deres medlemmer skal få en like god AFP ordning som i dag. Dette undergraver pensjonsforliket og sementerer ulikheten ved dagens ordning. Det vil også føre til en enorm utgiftsøkning både for det offentlig og for privat næringsliv og innebærer at en urimelig stor byrde vil bli lagt på fremtidige generasjoner.

Skedsmo Venstre vil ha en offentlig pensjonsordning som er bærekraftig, fleksible og oppfordrer til arbeid og individuelt ansvar. Det innebærer at pensjonsordninger ikke må være mer omfatende en det som kommer til å bli tilbudt til de som betaler for pensjonene når de selv blir pensjonister. Dette innebærer også at senere pensjon må gi høyere pensjonsytelser, at det må være lønnsomt å jobbe etter at pensjonstiden har begynt og at offentlig pensjonsordninger skal komme i tillegg til personlig sparing.

Uttalelse vedtatt på Skedsmo Venstres årsmøte 13. februar 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**