Krisa må ikke bli bortkasta

Venstre etterlyser miljø og klimaplan som vi fikk flertall i kommunestyret. Skal Ringsaker være en miljøkommune kan dette nå følges opp med praktiske miljøtiltak i kommunens bygg. Tenk globalt, handle lokalt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Regjeringas brev om å investere mer til vedlikehold i kommunale bygg må gi oss mer for penga når vi kommer ut av krisa. Venstre etterlyser den lenge tillyste miljø- og klimaplanen. En investering i vedlikehold må gi positive bidrag tilbake til kommunen i form av billigere drift og lavere energiforbruk. CO2 utslippene økes og går i gal retning, hva har kommunen av tiltak for å redusere disse?
Venstres interpellasjon i kommunestyret tidligere i år refereres:

Morten Andersen

Foto: A.Hovstø

Regjeringen har nå bedt alle kommunene i landet å utarbeide en egen miljø- og klimaplan. Dette for at hver kommune skal få en bedre oversikt lokalt og iverksette de nødvendige tiltak som trengs for å bedre miljøet. I Hedmark er det bare 7 av 22 kommuner som allerede har en slik plan, eller er i ferd med å utarbeide en plan.
Ringsaker er på mange måter et Norge i miniatyr. Vi har ikke nærhet til havet, men vi har en lang og viktig strandlinje mot Mjøsa som er en viktig drikkevannskilde. Verden vil oppleve en betydelig knapphet på drikkevann, og spesielt fokus på drikkevannskilder er avgjørende.
Kommunen er også landets største landbrukskommune med alle de spesielle utfordringene som det betyr for miljøet.
Ringsaker er Norges største hyttekommune, og har dessuten en meget stor næringsmiddelindustri. Industri med råvarer fra skogbruket er tungt inne i Ringsaker og gir store muligheter og mange utfordringer.
I tillegg har vi en ikke ubetydelig mekanisk industri. Kommunens mangfold gjør at en miljøplan

Miljø, forurensning

Foto: Luth

Ringsaker vil være spesielt omfattende og særdeles viktig i årene framover. Viktig ikke bare for kommunen, men for hele regionen.
Vi setter derfor stor pris på at Venstres forslag nå skal bli en realitet. En miljø- og klimaplan vil være forpliktende for kommunen og et viktig redskap for å gjøre riktige beslutninger framover. I tråd med regjeringens ønsker. Planen må ta for seg mange av de problemområdene vi har i dag, men også vise vei framover. Miljøet står foran meget store utfordringer globalt, og det er lokalt vi må handle.

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Som den største hyttekommunen i Norge, og med store fjellområder, har Ringsaker et spesielt ansvar. Venstre ønsker at fjellet og videre utbygging må få en sentral plass i miljøplanen. Her må vi våge å utfordre kortsiktige løsninger som kan virke forlokkende økonomisk, men som kan få fatale konsekvenser på litt lengre sikt. Det er nå vi må handle for vår felles framtid.

Morten Andersen
Kommunestyrerepresentant
Ringsaker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**