Legg ned de statlige opplysningskontorene!

Skedsmo Venstre mener det er galt at staten skal finansiere reklame og informasjonskampanjer for enkelte deler av norsk næringsliv, og vil derfor legge ned de statlige opplysningskontorene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Åker

Foto: Tonje Løwer Gurholt

Staten finansierer i dag gjennom omsetningsavgiften opplysningskontoret for kjøtt, meieriprodukter, hvit kjøtt og egg, samt frukt og grønt. Opplysningskontorenes fremste formål er å fremme forbruket av enkelte norske landbruksvarer ovenfor forbrukere og skoleelever.

Opplysningskontorene er eid av de store aktørene innenfor landbruksindustrien og har en klar agenda for å øke omsetningen og forbruket av norskproduserte landbruksvarer. Skedsmo Venstre mener det er galt at staten skal finansiere reklame og informasjonskampanjer for enkelte deler av norsk næringsliv. For å sikre alle aktører, store som små, like konkurransevilkår mener Skedsmo Venstre at den statlige støtten til opplysningskontorene må fjernes. Omsetningsavgiften som gjelder enkelte landbruksprodukter bør også fjernes slik at norsk landbruk står bedre rustet til å møte konkurransen fra internasjonale matvareprodusenter.

Uttalelse vedtatt på Skedsmo Venstres årsmøte 13. februar 2008

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**