Mer virksomme tiltak for skolen

– Vestfold Venstre advarer mot regjeringens ensidige tiltak om midlertidig økning av antall lærere og timetall — blant annet. Dette vil ikke virke uten at en også revitaliserer flere av skolens gamle målsettinger, sier leder Hallstein Bast i en uttalelse fra Vestfold Venstres årsmøte, der Odd Einar Dørum var en av talerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tavle

Den tidligere Venstrelederen og justisministeren var opptatt av at det måtte til et lærerløft i den norske skolen. Foredraget til Dørum var åpent for andre enn bare årsmøtedeltagerne og samlet flere fra skolesektoren. En engasjert foredragsholder og et aktivt publikum sørget for en innholdsrik debatt.

Fylkeslederen kunne si seg enig i det meste av Dørums innspill om å få til en bedre skole:

– Finland skårer høyest på PISA-målingene i Europa med halvparten så mange pengemidler per elev som i forhold til Norge, mens Norge skårer under middels på disse målingene. Skal vi følge finnene må vi sette i gang flere tiltak, sier Hallstein Bast og foreslår:

Styrke lærernes betydning og gjøre deres roller klarere. De yter ikke så mye som de selv ønsker på grunn av byråkratiske pålegg og forvirring om egen rolle.
Stille tydeligere krav til elevene. Faglige krav tilpasses deres forutsetninger – god oppførsel kreves av alle.
Gi elevene bedre utviklingsmuligheter. Elever med problemer gis spesialpedagogiske tiltak i tidlige klassetrinn. Elever med særskilte evner følges bedre opp faglig og organisatorisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**