Utviklingen av Stokke sentrum

I Tønsbergs Blad 15.02.08 er det en reportasje om det politiske vedtaket i kommunestyret knyttet til parkeringsvedtekter.
Journalisten har vært svært selektiv i sine valg av undertegnedes argumenter for å øke kravet til antall parkeringsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Heldigvis er det nå blitt slik at alle med tilgang til Internett selv kan sjekke ut hva som ble sagt innlegget i debatten da saken var oppe til behandling.

Selvsagt skulle vi ønske oss bygg i Stokke sentrum uten behov for parkeringsplasser. Det blir gjort sammenligninger med bykommuner som Sandefjord og Tønsberg med hensyn til parkingsvedtekter. Dette blir ikke å sammenligne "epler mot epler" med hensyn til tilgang til offentlig kommunikasjon. Hvor godt er for eksempel kommunikasjon utbygd vestover i Stokke kommune? Hvor enkelt er det å komme seg fra kommunens ulike distrikter til kommunesentrum ved bruk av offentlig kommunikasjon?

Parkeringsskilt

Vi ønsker å kunne se litt lenger enn dagens ståsted, og mener derfor det blir naivt å si at behovet for plasser baseres på to nye boligenheter hvor gjennomsnittsalderen på beboerne er slik at behovet for parkeringsplass er 0.92 pr. leilighet. Det skal ikke mange nye innflyttere til i aldersgruppen 30-60 år før dette behovet har endret seg radikalt.

Men hvor var opposisjonens representanter i Planutvalget for snaue fire måneder siden da de også gikk inn for en skjerping av de samme parkeringsvedtektene

Kåre Pettersens innlegg i kommunestyresaken kan du lese her.

Vear, 15. februar 2008
Kåre Pettersen
Kommunestyrerepresentant (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**