Venstre ber regjeringen legge kjernekraftsporet dødt

Thorium-utvalget la frem sin innstilling i dag. – Thoriumutvalgets konklusjon gir ikke grunnlag for å arbeide videre med kjernekraft i Norge. Regjeringen må nå entydig slå fast at det er uaktuelt med kjernekraft i Norge, sier leder av energi- og miljøkomiteen Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


For Venstre er det åpenbart at Norge er ett av de landene i Europa hvor det er dårligst tilrettelagt for å satse på kjernekraft.

Gunnar Kvassheim

Gunnar Kvassheim
Foto: Rune Kongsro

Misjonering
– Thorium-lobbyen som har misjonert at kjernekraft basert på thorium er en god miljøløsning, underslår avfallsproblematikken og sikkerhetsaspektet knyttet til slik virksomhet. Det er dessuten dokumentert at Thorium-ressursene i Telemark er vanskelig tilgjengelige, sier Gunnar Kvassheim.

Kvassheim viser til at Venstre og en samlet miljøbevegelse nå står bak kravet om at regjeringen må avvise kjernekraft i Norge.

– Venstre krever at regjeringen sier klart fra at den ikke vil prioritere forskningsressurser til kjernekraft.Norge bør heller prioritere forskningsmidler til utvikling av fornybar energi og fangst av CO2, sier Kvassheim.

Havmøller

Foto: Siragrunnen AS

Havmøller
Her mener Venstre at havmøller peker seg ut som spennende prosjekt med stort potensial. I tillegg må Norge som storeksportør av fossile energikilder~bidra til at teknologi for fangst av CO2 blir utviklet til en lavere kostnad.

– Venstre mener at Norge må gå foran som et godt eksempel og heller prioritere økonomiske og teknologiske ressurser til en internasjonal dugnad for en fremtidsrettet og fornybar energiproduksjon, avslutter Kvassheim.

Les mer om Venstres forslag om havmøller
14.04.2007: Vil ha satsing på vindmøller til havs

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**