Støtte til Hammerfest Energi

Årsmøtet i Finnmark Venstre støtter søknaden fra Hammerfest Energi om å få bygge det første gasskraftverket med CO-rensing i nordområdene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hammerfest Energi søker konsesjon for bygging av det første gasskraftverk med CO2-rensing i nordområdene. For å bidra til industriell og teknologisk utvikling vil Finnmark Venstre gir sin støtte til søknad om energikonsesjon. Støtten gis under forutsetning av at gasskraftverket vil ha rensegrad på over 95 prosent.

Du kan lese mer om det planlagte gasskraftverket med CO2-rensing til Hammerfest Energi her.

Kontaktinformasjon:
Terje Soløy, nyvalgt leder av Finnmark Venstre
Mobil: 40400130

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**