Venstre krever skolebøker for samisk talende

Årsmøtet i Finnmark Venstre krever at noe blir gjort snarest for at samisk talende elever skal få skolebøker på morsmålet sitt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Finnmark Venstre ser med bekymring påat det til tross for bevilgede midler fremdeles ikke finnes tilfredsstillendeundervisningsmateriell for samisktalende.

Skolebøker

Foto: Microsoft

Vi ber om at Sametinget iverksetter nødvendige tiltak slik at detundervisningsmateriell som kreves for å gi en tilfredsstillende undervisningsnarest kommer på plass, sier nyvalgt leder i Finnmark Venstre.

Kontaktinformasjon:
Terje Soløy, nyvalgt leder av Finnmark Venstre
Mobil: 40400130

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**