FrP med klam klimapolitikk

– FrP undervurderer sine velgere når de vil klimahysteriet til livs, jeg har et bestemt inntrykk av at folk vil gjøre noe for miljøet. Venstre vil skattlegge miljøfiendtlig atferd og belønne de som velger miljø, sier Venstres Gunnar Kvassheim, leder i Stortingets Energi- og miljøkomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Rune Kongsro

Populisten Sandberg
Nestleder i Fremskrittspartiet gikk i dag ut og lanserte en alternativ miljøpolitikk. FNs klimapanel overdriver mener Sandberg og tror ikke på at de klimatiske forandringene vi er vitne til er menneskeskapte.
– Ikke bare undervurderer FrP sine velgere, men populisten Sandberg setter også sine partifeller i Energi- og miljøkomiteen på sidelinjen fortsetter Kvassheim.

Forsterker at regjeringssamarbeid er umulig
– FrP gjør det veldig vanskelig for seg selv ved å velge denne linjen mener Gunnar Kvassheim, og det bare forsterker Venstres standpunkt om at et regjeringssamarbeid med FrP ikke er mulig. Vil man ha en ny borgelig regjering, er en stemme til FrP verdiløs.

Låser seg selv ut fra samarbeid
– Sandberg mener FrP ble kastet på gangen av de andre politiske partiene i klimaforliket. Ved å innta et standpunkt om at klimaproblemet ikke kan løses ved å endre vårt forbruk av CO2, så låser de seg selv ut påpeker Kvassheim.

– Det å ikke anerkjenne det bredt politisk forankrede klimaforliket er nok et bevis på at FrP velger å stå utenfor i tunge og viktige saker, og Kvassheim peker på skattereformen og pensjonsreformen hvor FrP også valgte å stå utenfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**