– Manglende respekt for ulike valg

Venstres nestleder Trine Skei Grande er opprørt over Marianne Aasen Agdesteins (Ap) utspill om obligatorisk barnehage for 5-åringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Det er meningsløst å kreve obligatorisk førskole for alle barn, sier en oppgitt Trine Skei Grande. -Mange barn bør få anledning å til å leke uten skolelignende læring helt til de begynner på skolen. Nå begynner barna på skolen det året de fyller 6 år. Det vil si at en del 5 åringer begynner på skolen allerede i dag, sier nestlederen.

Foreldre må bestemme selv
– Dette er et typisk eksempel på Arbeiderpartiets manglende respekt for at det leves ulike liv. Agdesteins utspill baserer seg på at én løsning passe alle, fortsetter Skei Grande. -Her står Venstre langt fra Arbeiderpartiet, fordi vi er opptatt av at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne de løsninger som passer dem best, forklarer nestlederen. For et sosialliberalt parti som Venstre er respekt for ulike valg viktig, understreker Skei Grande.

– For noen barn vil førskole i barnehage bidra til en bedre og tryggere skolestart. Andre trenger mer tid med foreldrene og mer tid til å leke og ha det moro før de begynner på skolen. Poenget er at foreldrene selv skal få bestemme dette, sier Skei Grande.

Etterlyser treffsikre tiltak i stedet
Nestlederen presiserer at noen barn åpenbart trenger språktrening før de begynner på skolen. En barnehage er den beste rammen for minoritetsbarns språkutvikling. Og mange minoritetsforeldre ønsker at barna skal gå i barnehage, i alle fall 4- og 5-åringene. Skei Grande understreker at det er tverrpolitisk enighet om full barnehagedekning.

– Venstre mener at barn som ikke har tilfredsstillende språkferdigheter må gis et frivillig tilbud om gratis kjernetid i barnehage og at barn som ikke kan kommunisere på norsk ved fire års alder må få obligatorisk språkopplæring for å sikre en skolestart med like muligheter. Men barnehage skal ikke være obligatorisk, avslutter nestlederen.

Artikkelen om obligatorisk barnehage finner du her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**