Roar gjenvalgt som fylkesleder

Roar Sollied ble gjenvalgt som leder i Troms Venstre på helgas årsmøte i Kvæfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Toril Kjelstrup

Foto: Bardu V

Ny nestleder er Øystein Nilsen (Tromsø). I tillegg ble: Jan Fjellstad (Harstad), Toril Kjelstrup (Bardu)(bildet), Tove Smevik (Lenvik) og Sverre Tvinnereim (Tromsø) valgt til styret. Årsmøtet utvidet dermed styret til 6 medlemmer (+ UV).

Nominasjonsnemnd til stortingsvalgliste 09: Asbjørn Hessen (leder), Arve Cruickshank, Marie Fangel.

Delegater til LM 08 på Sundvolden: Roar Sollied, Øystein Nilsen, Lillian Hessen, Sverre Tvinnereim, Jan Fjellstad, Tove Smevik. Jonas Stein Eilertsen møter dessuten som nestleder i UV.

Vara (ved forfall møter kvinne for kvinne og mann for mann):
Vidkunn Haugli, Bjørn Mathisen, Kent Åke Jensen
Marie Fangel, Toril Kjelstrup, Renate Fjellberg Moldenæs

Det var godt oppmøte og god stemning på Troms Venstres årsmøte, etter at partiet har gjort et godt fylkes- og kommunevalg. Årsmøtet startet imidlertid med minneord og ett minutts stillhet for to tidligere venstre-høvdinger i Troms: Magnar Hellebust og Jens Halvdan Mosli.

Borghild Tenden hadde hovedtalen og innledningen til generell debatt, en debatt som var brei og god.
Med sin posisjon som nestleder i Transport og kommunikasjonskomiteen fikk hun klare meldinger foran behandlingen av Nasjonal Transportplan.

Årsmøtet vedtok åtte resolusjoner:

1) Landet trenger en vedlikeholdsreform
2) Bevar pensjonsforliket
3) Bygg jernbane Narvik-Tromsø
4) De første 150 000 skattefritt!
5) Grønt OL på hvit snø
6) Ny opptrappingsplan for psykisk helse nå
7) Nei til datalagringsdirektivet
8) Eiendomsskatten må fases ut

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**