De første 150 000 skattefritt!

I en uttalelse fra Årsmøtet sier Troms Venstre at bunnfradraget må økes, noe som vil gi flere fordeler samtidig. Forslaget vil også bli fremmet til Venstres Landsmøte i april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Troms Venstre vil jobbe for at de første 150 000 kr av lønnsinntekt skal være inntekt som er fritatt skatteplikt. Dette vil være en sosial omlegging, ettersom det er de med lave og middels inntekter som vil tjene mest på den.

En del av inntektsfrafallet vil dekkes inn ved å rydde opp i jungelen av uoversiktlige og ineffektive fradragsordninger. I tillegg vil man ved å heve en del miljøavgifter noe vri skatteregime vekk fra rød skatt (inntekt) til grønn skatt (forbruk). Den viktigste begrunnelsen for å heve bunnfradraget så markant er at det vil gi større rom for at man kan "jobbe seg opp og frem". Samtidig vil det sende et sterkt signal om at det lønner seg å arbeide i en tid der vi vil trenge mer arbeidskraft.

En slik omlegging av skattesystemet vil ha en utpreget sosial profil. I praksis vil det bety at det meste av deltidsjobber, pensjoner og sommerjobber vil være fritatt beskatning — noe vi er overbevist om vil være en stor lettelse for dem det gjelder. For borgere i etableringsfasen vil det på en helt annen måte være mulig å spare opp midler, slik at man for eksempel på enklere vis kan komme seg inn på boligmarkedet eller starte sin egen virksomhet.

For Troms Venstre er det et viktig prinsipp om rettferdighet at samfunnet gir rom for sosial mobilitet, og at man ikke er avhengig av å arve rikdom for å kunne lykkes. Vi ser også at det helt klart vil være en mekanisme som øker tilbudet av arbeidskraft. I en tid der vi står fremfor en kraftig økning av befolkningens andel som er pensjonister blir det desto viktigere at de i yrkesaktig alder føler at det lønner seg å jobbe. En slik skatteordning vil også gjøre det mer lukrativt for utenlandsk arbeidskraft å søke seg til Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**