Referat fra årsmøte 2007 – RINGSAKER VENSTRE

Årsmøtet rettet en takk til Morten Andersen som i egenskap og hans iver for Venstre. og for den politiske innsats har den blitt lagt merke til utover Ringsaker og han er nominert til 1. personlige vara til landsstyret i Venstre. Det er Lett å drive valgkamp med Morten som referanse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Referat fra årsmøte 2007 – RINGSAKER VENSTRE avholdt hos Morten på Spesialistsenteret onsdag 6. februar 2008 kl 19.00.

1. Årsmelding ble gjennomgått.

Organisasjon og representasjon.

Medlemsutviklingen i laget.

Politiske saker og engasjement.

Det ble ytret ønske fra medlemmene om at det må sendes ut info fra leder om at aktuelle politiske saker sendes medlemmene pr strømpost. Derfor er det viktig at vi har denne adressen.
Videre at møtefrekvensen for lagets medlemmer blir oppgitt.

Viktige saker for Venstre i året som gikk:

NAV. Der Formannskapet gikk inn for Moelv 10 mot 1, men utfallet ble annerledes.

FOKUS PÅ LÆREPLASSER I KOMMUNAL SEKTOR. Det ble ytret ønske fra medlemmene at dette også ble en sak for Fylkesårsmøtet.

SKOLE — IKKE BARE STRUKTUR.

OGSÅ DE MED OMSORGSBEHOV ER VELKOMMEN TIL KOMMUNEN!

Verdens Miljødag 5. juni 2007, og Ringsaker kan være med å redde klimaet!

DE FRIVILLIGES INNSATS I OMSORGEN FOR ELDRE BØR OGSÅ FREMMES SOM SAK TIL FYLKESÅRSMØTET.

E6 Moelv-Biri

HAR LOKALDEMOKRATIET RÅTNET PÅ ROT I RINGSAKER? Ved forrige kommunevalg hadde vi en katastrofalt dårlig valgoppslutning i Ringsaker. En valgdeltakelse på under 50 % er svært bekymringsfullt for vårt lokaldemokrati!

Valg07 10. og 11. september.

Ole Emil Øygarden

Foto: A.Hovstø

Med slogans: "Det er nå vi må bruke hue’ – Ringsaker mot tjuetjue" og "Ringsaker- sentrum i Mjøsbyen Innlandet! Vi må ha perspektiv fram mot Valg 2011 men se muligheter allerede NÅ!

IKKE BARE SAU OG ROVDYR, også sak for fylkesårsmøtet.

Ringsaker har sin plass i Regionrådet som arena. Men vi ønsker også å se kanskje nordover og vestover- hva med Lillehammer og Gjøvik? Skal kanskje Venstre i Ringsaker initiere overfor disse Mjøskommunene? Følge opp med leserinnlegg/ initiativ/ ta oppfatningene på pulsen! Finne bakgrunn for å initiere. Forskningsbakgrunn. NHO Hedmark Oppland.

Ringsaker Venstre har også blikk mot Furnes og mot Hamar. Hva med Stafsberg skole i Furnes og framtida? Hva med milliongevinsten ved salget av Damhagan, inntekter som bør gå til ny skole? En sak som sier at før utbygging må infrastrukturen foreligge!

Og vi har fulgt opp inn i 2008 med flere leserinnlegg av Morten.
Ta vare på fjellet og framtida. En utfordring som vi også vil følge opp i 2008.

Årsmøtet rettet en takk til Morten Andersen som i egenskap og hans iver for Venstre. og for den politiske innsats har den blitt lagt merke til utover Ringsaker og han er nominert til 1. personlige vara til landsstyret i Venstre. Det er Lett å drive valgkamp med Morten som referanse

2. Økonomi for laget. Kontingent.

Ringsaker Venstre har hatt en oversiktlig økonomi, men underskudd dette året. De år det er valg har vi forbrukt penger, mens de år som er mellom har vi lagt opp penger.
Kontingent for lokallaget er vedtatt fortsatt 100,- kroner.

3. Innkomne saker.

Styret i laget fremmer sak om å opprette en delstilling som fylkessekretær i Hedmark.

Hedmark Venstre.
Hedmark Venstres årsmøtet ønsket forslag til Miljøprisen i Hedmark.

4. Valg.

Styret for 2008 ble valgt slik:

Styreleder: Sjur J Alhaug ett år gjenvalg
Organisatorisk nestleder: Grethe Agnethe Skyberg 2 år NY
Politisk nestleder: Morten Andersen ett år
Sekretær: Mauritz Aarskog 2 år NY
Kasserer: Haldis Schjerpen ett år
Studieleder: Anne Johanne Roterud 2 år NY
Nettverksansvarlig: Stein O Glimsdal ett år
Styremedlem: Helen Tønjum Holm ett år
2. styremedlem Bjørn Øverlie 2 år NY

Ringsaker Venstre har 5 representanter til årsmøtet i Hedmark Venstre:

SJUR J ALHAUG
GRETHE A SKYBERG
ANNE J ROTERUD
MORTEN ANDERSEN
Stein O Glimsdal

Med vara:

Haldis Schjerpen
Mauritz Aarskog
Bjørn Øverli

Årsmøtet ble avsluttet kl 21.40

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**