Ny opptrappingsplan for psykisk helse nå!

Troms Venstres årsmøte krever at det kommer en ny opptrappingsplan for psykisk helse, hvor barn og ungdom prioriteres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I dag må barn og unge vente i gjennomsnitt 80 dager på psykiatrisk hjelp. Samtidig så vet vi at en av tre ungdommer har en eller flere ganger vurdert selvmord. Den lange ventetiden er i flere tilfeller årsak til selvmordsforsøk. Dette er en uholdbar situasjon og regjeringen må reagere.

Det er viktig at det her settes inn det nødvendige løftet økonomisk for å sikre lavterskeltilbud som når de unge. Det er viktig at helsesøster har en utdannelse som gjør en kapabel til å håndtere barn- og unge med psykiske lidelser.

Troms Venstre mener dette er et område hvor vi ikke har tid til å la problemene stå i kø. Her må det på plass nok kompetente mennesker og en betydelig forskning på barn og unges psykiske helse.

Troms Venstre vil:
· aktivt bruke interesseorganisasjoner som Mental Helse til å bevisstgjøre helsesøster, rådgivere, skolelegen og PPT i den videregående skole og på ungdomsskolen, på problemer knyttet til psykisk helse.
· ha mer brukermedvirkning og flere ansatte i distriktspsykiatrien.
· at det settes inn en økt satsning på å utdanne barne- og ungdomspsykologer.
· at det må sikres bedre oppfølging når man fyller 18 år. Det må sikres en videre oppfølging med de samme personer man har kontakt med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**