Landet trenger en vedlikeholdsreform

Det er dårlig økonomi å la eiendommer forfalle, men det er likevel situasjonen som har bygd seg opp de siste årene i et flertall av landets kommuner. Det gjelder spesielt veier, skolebygg, kirker, helseinstitusjoner og andre kommunale bygg, sier Troms Venstres årsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Over halvdelen av landets kommuner melder at de kommende år må redusere sitt driftsnivå
fordi statlige overføringer ikke holder tritt med en kostnadsvekst som kommunene ikke har innvirkning på:
– Lønnsvekst gjennom sentrale forhandlinger.
– Økning i kommunenes pensjonsutgifter.
– Renteøkninger fordi rentefoten stiger.

Ingen av disse forhold blir kompensert gjennom statens overføringer. Kommunene må prioritere lovpålagte oppgaver, og vedlikehold er ikke lovbestemt. Resultatet er at vedlikehold ytterligere blir forsømt og store samfunnsverdier forvitrer.

Årsmøtet i Troms Venstre etterlyser et statlig initiativ i form av en vedlikeholdsreform, samtidig som man også sterkt vil rette søkelyset på Statens ansvar for å bidra til en styrket kommuneøkonomi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**