Veipakke Salten-2 til Stortinget

Stortingsrepresentant Borghild Tenden (V) tar opp manglende kollektivalternativ i spørretimen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Borghild Tenden i Bodø

Borghild Tenden i Bodø
Foto: Bjørg Jenssen

Stortingsrepresentant og nestleder i transport- og samferdselskomiteen Borghild Tenden (V), tar manglende kollektivalternativ i Veipakke Salten-2 utredningen opp i Stortinget. Representanter for samarbeidsgruppen "Det er nå toget går" møtte Borghild Tenden under hennes Bodø besøk 3.februar, og framla sitt syn på de grove manglene ved Vegvesenets utredning av Veipakke Salten-2 når det gjelder kollektivtransport.

Nå tar Borghild Tenden saken opp i stortingets spørretime, og det er innsendt følgende spørsmål til Stortinget som trolig vil bli besvart etter seks virkedager av samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp):

Spørsmål:
Vil samferdselsministeren sørge for at et det utarbeides et kollektivalternativ til utbygging av en del av Rv 80 inn mot Bodø, slik at alternativet kan foreligge før Stortinget behandler NTP (nasjonal transport plan)?

Bakgrunn:
Bodø bystyre har i forbindelse med utbygningsplaner for Rv 80, vedtatt at det skal utarbeides et kollektivalternativ for strekningen Bodø sentrum og forstedene. Dette er i overensstemmelse med rikspolitiske retningslinjer der det kreves vurdering av alternativer til økt vegkapasitet.
Bodø bystyret skal ta stilling til Vegpakke Salten, del 2, uten at det foreligger et kollektivalternativ.
Det er etablert en gruppe under vignetten "Det er nå toget går". Gruppen motarbeider planer for veibygging som tilrettelegger for fortsatt vekst i bruken av personbil mellom Bodø sentrum og forstedene. De vil ha en fremtidsrettet og miljøvennlig utvikling, der det satses på kollektivtransport, sykkel og gangveier. Gruppen er sammensatt av representanter for Bodø Venstre, Rødt Bodø, Rød Ungdom, Bodø Sosialistisk Venstreparti, Naturvernforbundet, Framtiden i Våre Hender og Natur og Ungdom.
I Bodø er det en unik mulighet til å overføre persontrafikk fra Rv 80 til jernbanen. De siste 25 km av jernbanesporet inn mot Bodø sentrum ligger ved siden riksveien, og gjennom boligområder og planlagte utbyggingsområder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**