Prioriteringer i Nasjonal Transportplan

Grong Venstre prioriterer 4 tiltak i nærmiljøet i forbindelse med Nasjonal Transportplan

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Grong Venstre påpeker følgende i forbindelse med høringsrunden til Nasjonal Transportplan for 2010 — 2019.

E-6. Nesbru m. tilliggende vegstrekning utbedres i 2010-2013
E-6. Aune — Grøndalselv med Fjerdingelv bru utbedres i 2014-2019
Veg 760 .Grong-Overhalla .Svingene ved Vie og undergang Melhus utbedres
Jernbanen. Trønderbanen forlenges fra Steinkjer til Grong

– Disse Tiltakene her er svært viktige for trafikksikkerhet , framkommelighet og CO2- reduksjon, sier lokallagsleder Bo Pettersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**