– Nødvendig samordning av skjenkepolitikken

Venstrelagene i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger er enige om en samordnet skjenkepolitikk. Det ble klart på i møte mellom Venstres lokallagsledere og gruppeledere i kommunestyrene mandag kveld. Venstrelagene er også enige om at det skal være lik salgstid i butikkene. Sandnes Venstres Tove Frantzen mener rammene dermed er lagt for hva som må bli resultatet i Sandnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Tove Frantzen

Foto: Vidar Grundetjern

Sandnes Venstres gruppeleder i bystyret Tove Frantzen deltok i samordningsmøtet sammen med lokallagsleder Vidar Grundetjern.

Venstrelagene i de fire kommunene er opptatt av at maksimal skjenketid settes til 01.30. Randaberg, Sola og Sandnes Venstre er godt fornøyd med at Venstre i Stavanger har bidratt til et bredest mulig forlik. Kun spesielle nattklubber vil ha anledning til lengre skjenketid enn 01.30.

– Dette er i tråd med det vi kunne ønske oss, sier Tove Frantzen. – Vi har nå Stavanger med på en linje som vil være riktig også for Sandnes. Stavangers løsning innebærer at vi får 18 åringene tidligere hjem fra byen, samtidig som det kan etableres noen nattklubber. I Sandnes bør dette bare være en mulighet for noen få.

Tove Frantzen er godt fornøyd med at Venstre på Nord-Jæren er enige også om å organisere en sterk skjenkekontroll og ønsker å gå i retning av ett prikkbelastningssystem etter modell fra Bergen.
Frantzen ser for seg at det vil kunne være aktuelt med et fellesmøte mellom gruppelederne for partiene i Stavanger og Sandnes. – Håpet er at det i de andre partiene er en like konstruktiv holdning til å finne løsninger over kommunegrensene som det er i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**