Til innhold
Sandnes, Foto: Kjell Haavard Thrane Høie

Et godt liv i Sandnes

Sandnes Venstre

Venstre er, som eneste parti, uavhengige av særinteresser og lobbyorganisasjoner. Vi kan derfor kombinere høyresidas viktige fokus på verdiskaping med venstresidas fellesskapsløsninger. Kanskje er det derfor vi til stadighet blir kåra til best i test?

Vi setter folk først, og blant våre viktigste saker er skole, miljø, verdiskaping og velferd. Mer om disse sakene finner du like under denne teksten.

Ser politikken vår interessant ut, er du hjertelig velkommen som medlem.

Vi er representerte i kommunestyret og flere utvalg i Sandnes kommune. Har du innspill om saker som du er opptatt av, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Gruppeleder er Julian F. Osorio.

Lurer du på noe? Send en e-post til [email protected]!

I sentrum for den grønne framtida

 • Skole og oppvekst

  Skolen i Sandnes skal ha kunnskap og respekt mellom elev og lærer i sentrum. Skolene må ha stor frihet til å styre egen utvikling, og virkemidler til å rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere. Det er viktig at personalet har gode arbeidsforhold.

 • Miljø og byutvikling

  Sandnes skal ha ei bærekraftig byutvikling som både sikrer matproduksjon, grøntområder sentralt og der folk bor, turområder og klassisk naturvern. Vi må også satse på grønn teknologi og tiltak basert på lav energibruk og fornybar energi.

 • Kunst, kultur og idrett

  Bevaring av de viktigste historiske delene av byen vår, øvingslokaler for band og orkester, styrking av kulturskolen og kulturminnearbeidet, samt tilrettelegging for bredde- og toppidrett er viktig for Sandnes Venstre.

 • Næringsliv

  Sandnes skal være en attraktiv kommune for både etablerte næringer og nye bedrifter. Et bærekraftig regionalt næringsliv må stimuleres med tilgjengelige næringsarealer, infrastruktur, etablert kunnskap og kompetansemiljø.

 • Samferdsel

  Stadig flere mennesker og mer næringsliv i byområdet krever et framtidsretta transportsystem som kan dekke både boliger, bedrifter og framtidige utbyggingsområder. Dette handler om samspill mellom sykkel, bil, høyverdige kollektivtilbud og trygge gangveier.

 • Ansvarlig økonomisk politikk

  Vi er opptatt av at kommunen må sikres økonomisk handlefrihet både på kort og lang sikt. Dette krever god budsjettstyring og høy kommunal egenfinansiering av investeringer.

 • Helse og omsorg

  Du som bor i Sandnes har krav på gode helse- og sosialtjenester. Vi mener at dette er tilbud som er tilpassa den enkeltes behov og ønsker, og som er tilgjengelige når de trengs. Dette gjelder også studenter som bor i Sandnes.