Til innhold
f.v. Susanna Aske Bredenbakk (2.kandidat), Julian Osorio (ordførerkandidat) og Frank A. Hansen (3.kandidat), Foto: Roar Malmin

Vi vil ta Sandnes fremover!

Sandnes Venstre

Sandnes Venstre vil ha en grønn og liberal kommune som ser fremover. En kommune der alle barn får rett til barnehageplass rett etter foreldrepermisjon, alle elever får kvalifiserte lærere, vi tar vare på miljøet og legger til rette for verdiskaping.

Se vårt valgprogram for 2023-2027

Se vår valgliste til valget i 2023

Vi setter folk først, og blant våre viktigste saker er skole, miljø, verdiskaping og velferd. Mer om disse sakene finner du like under denne teksten.

Ser politikken vår interessant ut, er du hjertelig velkommen som medlem.

Vi er representerte i kommunestyret og flere utvalg i Sandnes kommune. Har du innspill om saker som du er opptatt av, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Gruppeleder er Julian F. Osorio.

Lurer du på noe? Send en e-post til [email protected]!

En grønn framtid med frihet og muligheter for alle.

 • Ta vare på naturen.

  Sandnes har en fantastisk natur og den har laget grunnlaget for velferden vår, men er sårbar. Sandnes Venstre vil ta vare på naturen. Vi vil stramme inn arealpolitikken og stoppe nedbygging
  av matjorda. Vi vil ta vare på biologisk mangfold og redusere klimagassutslipp.

 • Næringsliv

  Venstre vil legge til rette for næringsutvikling i hele kommunen. Vi vil gjøre det enklere for små og store jobbskapere ved å kutte byråkrati. Vi vil også ha et levende sentrum. Da må vi ha gode
  rammevilkår, både for utelivsbransjen og andre næringsdrivende. Sandnes skal være en attraktiv by
  å drive næring i og en attraktiv by å besøke.

 • Kunst, kultur og idrett

  Tilbudet i Sandnes er med på å gi folk noe å leve for, i tillegg til noe å leve av. Kulturen løfter kvalitet, fremmer dialog og skaper aktivitet. Kulturinstitusjoner er viktige arenaer for demokrati, fellesskap og forståelse på tvers av skillelinjer. Derfor vil Sandnes Venstre ha et levende og lokalt forankret kulturliv i kommunen. Kulturlivet må ha tilgang på lokaler, mennesker og ressurser, og det må være rom for både brede og smale kulturuttrykk i kommunen.

 • Trygg og god oppvekst.

  Venstre vil prioritere skolen slik at både lærere og elever får økt motivasjon. Sandnes har en voksende befolkning og dette legger press på skolene og barnehagene våre. Vi vil ha attraktive skoler og barnehager med gode arbeidsforhold og trygge læringsmiljø.

 • Samferdsel

  I Sandnes skal vi ha et transporttilbud som er enkelt, billig, miljøvennlig og som effektivt får oss dit vi skal når vi skal. Vi vil at bussene skal gå oftere slik at folk kan reise kollektivt til jobb, skole og fritid.

 • Helse, omsorg og sosiale tjenester

  Du som bor i Sandnes kommune har krav på gode helse- og omsorgstjenester. Vi i Sandnes Venstre mener at det beste tilbudet er tilpasset individets behov og ønsker, og er lett tilgjengelige når de trengs.