Styret i Nøtterøy Venstre 2008

Nøtterøy Venstre avholdt årsmøte tirsdag 22. januar 2008, og valgte nytt styre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nytt styre for 2008 er:

Leder: Arne Magnus Berge
Nestleder: Bård Rune Romsøe Landa
Sekretær: Kristine Jarvaag
Kasserer: Svein Hermansen
Styremedlem: Svend Bergan Grane
Styremedlem: Ole Kristian Andersen (også arkivar)
Styremedlem: Knut Roar Engh
Vara medlem: Lisbeth Røkaas
Vara medlem: Joachim Poppe-Holmdahl

Revisor 1: Terje Molaug
Revisor 2: Rune Frank Andersen

Gruppeleder i kommunestyret: Kristine Jarvaag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**