– Forsvarsnedleggelse et svik overfor Finnmark

Vera Lysklætt (V) reagerer kraftig på forsvarssjefens forslag om å legge ned HV-17 i Vest-Finnmark, Garnisonen i Porsanger og at Hærens styrker flyttes til Indre Troms. – Ingen kan for alvor mene at vi skal bli sittende igjen fullstendig ribba for forsvar i et fylke på størrelse med Danmark, sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 - En nordområdesatsing må være tuftet på sikkerhet, stabilitet og en bærekraftig utvikling, mener Lysklætt.

– En nordområdesatsing må være tuftet på sikkerhet, stabilitet og en bærekraftig utvikling, mener Lysklætt.
Foto: Forsvaret (mil.no)

Forslaget om nedleggelse fremkommer i forsvarssjef Sverre Diesens Forsvarsstudie 07 (FS07). Venstres stortingsrepresentant for Finnmark mener en slik endring vil være et svik mot befolkningen i Finnmark, og har bedt om forsvarsministerens syn på saken.

Uforståelig
– Jeg har vanskelig for å forstå at noen i det hele tatt kan foreslå dette. De som eventuelt vil gå inn for disse nedleggingsforslagene kan umulig kjenne sitt eget land, herunder den geografi, spredte bosetting og ekstremvær Finnmark til tider har. Med unntak av en liten avdeling på GSV i Kirkenes, vil vi bli ribbet for forsvar i fylket. Forsvarets nærhet og tilstedeværelse i Finnmark må heller styrkes framfor å utraderes fullstendig slik det nå legges opp til i FS07, raser Lysklætt.

 - Forsvarets nærhet og tilstedeværelse i Finnmark må heller styrkes framfor å utraderes fullstendig slik det nå legges opp til i FS07, raser Lysklætt.

– Forsvarets nærhet og tilstedeværelse i Finnmark må heller styrkes framfor å utraderes fullstendig slik det nå legges opp til i FS07, raser Lysklætt.

Brev til forsvarsministeren
I et brev til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, ber Venstre om statsrådens vurdering om forsvarlig sivil og militær kriseberedskap kan ivaretas dersom forslagene i FS07 blir gjennomført.

– Det handler om sårbarheten i dette store fylket, og om konsekvensene for Finnmark som helhet dersom disse nedleggelsene blir gjennomført, påpeker Lysklætt. Hun etterlyser også analyser av konsekvensene ved disse eventuelle endringene.

Sikkerhet og stabilitet
– Regjeringa har utallige ganger uttrykt at nordområdene skal være det viktigste strategiske satsingsområdet. I en slik sammenheng rimer det ikke med nedbygging av forsvaret i Finnmark. Forsvaret har en svært viktig rolle i utvikling av nordområdene, derfor må forsvarets nærhet og tilstedeværelse i Finnmark heller styrkes framfor å nedbygges. En nordområdesatsing må være tuftet på sikkerhet, stabilitet og en bærekraftig utvikling. Utfordringene er militære, men de er også i en stadig økende grad knyttet til miljø, klima, naturressurser i sjø og på land — og ikke minst beredskap. Derfor må det militære nærværet være en viktig del av den helhetlige satsingen på ulike områder i nord, understreker Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**